Istraživanje: Građani BiH složni oko protivljenja Islamskoj državi, podijeljeni po pitanju SAD, EU i Rusije

7. Apr 2017. | 19:22 | NV
Bosnia_infographic_Final

Međunarodni republikanski institut (IRI), u okviru svog Centra za anketna istraživanja, objavio je danas novo istraživanje javnog mnijenja, koje pokazuje jedinstvo građana BiH po pitanju protivljenja Islamskoj državi (IS) i problemu nezaposlenosti, te podijeljene stavove po etničkoj liniji kada je riječ o preferiranim međunarodnim partnerima.

“Nakon duge historije etno-religijskih podjela, ohrabrujuće je vidjeti da su svi građani BiH ujedinjeni u protivljenju religijskom ekstremizmu,” rekao je Jan Surotchak, direktor ureda IRI-a za Evropu. “Državne institucije moraju učiniti sve u svojoj moći da odgovore na ove probleme i da razumiju i rade na prevazilaženju podjela koje su i dalje prisutne.”

Većina građana BiH ima “uglavnom negativno” mišljenje o IS (Bošnjaci: 85 posto; Hrvati: 96 posto; Srbi: 92 posto). Također, građani BiH su složni u svojoj preferenciji da žive u sekularnoj državi (Bošnjaci: 58 posto; Hrvati: 56 posto; Srbi: 49 posto). Više od polovine građana BiH (55 posto) smatra da je nezaposlenost “najveći problem u državi”, procenat koji je uglavnom konzistentan kada se uradi presjek rezultata po etničkoj, starosnoj i socio-ekonomskoj liniji.

Stavovi građana BiH po pitanju uloga Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Rusije i Turske u BiH, se uveliko razlikuju, i njihove preferencije su jasno povezane sa njihovom etničkom pripadnošću. Dok većina Bošnjaka (64 posto) i Hrvata (56 posto) ima uglavnom ili donekle pozitivno mišljenje o ulozi SAD, samo 26 posto Srba dijeli to mišljenje. Stavovi o pristupanju BiH Evropskoj uniji su u korelaciji sa ovim preferencijama: dok većina Bošnjaka (65 posto) i Hrvata (59 posto) apsolutno podržava članstvo u EU, samo 18 posto Srba daje tako snažnu podršku pristupanju. S druge strane, većina Srba ima pozitivno mišljenje u ulozi Rusije u BiH (89 posto), u poređenju sa 43 posto među Hrvatima i 29 posto među Bošnjacima.

 

Metodologija

Ovo istraživanje je urađeno od strane Agencije Ipsos u ime Međunarodnog republikanskog instituta, Centra za anketna istraživanja, sa finansijskom podrškom Nacionalne zadružbine za demokratiju. Podaci su prikupljeni između 4. januara i 3. februara 2017. godine, kroz intervjue u kućama ispitanika. Ukupno je obrađeno 1,537 intervjua, sa ukupnom marginom greške od plus ili minus 2.5 posto. Ovaj reprezentativni uzorak čine građani BiH stariji od 18 godina. Podaci u grafikonima i tabelama zbog zaokruživanje ne moraju uvijek zbirno iznositi 100 posto.

 

NV

Na vrh