Izabrani članovi Upravnog odbora – predstavnici UNSA-e

29. Nov 2017. | 19:59 | NV
rektorat(48)

Na 1. izbornoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 29. novembra 2017. godine, razmatrana je jedna tačka dnevnog reda: Izbor članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta u Sarajevu.

Senatori Univerziteta u Sarajevu su usvojili izvještaje Komisije za provođenje procedure izbora članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta, te imenovali Komisiju za provođenje procedure glasanja za izbor članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta.

Za izbor članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta, za mandatni period od 4 godine prijavljeno je 15 kandidata iz reda redovnih profesora.

Nakon provedene procedure glasanja za izbor članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta, Senat je usvojio izvještaj Komisije za provođenje procedure glasanja za izbor članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta.

Senat Univerziteta u Sarajevu je na održanoj sjednici izabrao 6 članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta iz reda redovnih profesora:

Izabrani članovi Upravnog odbora – predstavnici Univerziteta su:

– prof. dr. Dijana Avdić, redovni profesor Fakulteta zdravstvenih studija
– prof. dr. Kasim Bajrović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta
– prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, redovni profesor Pravnog fakulteta
– prof. dr. Abidin Deljanin, redovni profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije
– acc. prof. dr. Dejan Milošević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta
– dr. Lidija Zvačko, redovni profesor Filozofskog fakulteta

Senat Univerziteta u Sarajevu je na istoj sjednici, a na osnovu Odluke Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu o izboru člana Upravnog odbora – predstavnika studenata, imenovao predstavnika studenata: Harisa Zahiragića, studenta drugog ciklusa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Upravni odbor je kolegijalni organ upravljanja odgovoran za poslovanje Univerziteta. Upravni odbor Univerziteta ima 11 članova koji se imenuju na mandat od četiri godine, od kojih 4 člana u ime osnivača imenuje Vlada, 6 članova imenuje Senat i 1 člana predstavnika studenata imenuje Senat Univerziteta, a kojeg izabere i predloži Studentski parlament.

 

NV / NAP

Na vrh