Izbjeći političku kontrolu UNSA: Senat traži odgodu donošenja zakona o visokom obrazovanju

3. Feb 2017. | 21:12 | NV
rektorat(25)

Nacrtom Zakona o visokom obrazovanju koji je pripremilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS stanje na Univerzitetu u Sarajevu došlo je do tačke usijanja. Na fakultetima i Rektoratu održane su javne rasprave, izraženo je nezadovoljstvo predloženim nacrtom te su brojne kritike upućene u smislu da se Univerzitet u Sarajevu stavlja pod političku kontrolu odnosno gubi se autonomija UNSA-e, piše bh. novinska agencija Patria.

Jedan od najdrastičnijih primjera je i sastav Upravnog odbora prema kojem Vlada KS od 11 imenuje čak šest članova, a četiri člana Senat UNSA-e i najmanje je jedan predstavnik iz reda studenata. Iako je i sadašnja situacija takva da većinu u UO imaju oni članovi koje je imenovala Vlada KS upravo je to osnovna zamjerka akademske zajednice.

Primjera radi, iako prema zakonu UO broji 11 članova aktuelni saziv od kraja 2015. godine radi bez jednog člana i to mjesto nikada nije popunjeno. Kako saznaje agencija Patria na sjednice UO čak i ne dolaze svi članovi te su vrlo upitne odluke koje se donose. Aktuelni članovi UO kojima mandat ističe ove godine su: predsjednik Mevludin Mekić, prof. dr. Mehmed Jahić,  prof. dr. Velija Katica, Sifet Kukuruz, Azemina Njuhović, Munir Talović,  Osman Topčagić, Sandra Začinović, Almedina Zuko, Seid Hadžibajrić (student).

Na crni scenario koji se spremao Univerzitetu u Sarajevu upozoravao je akademik Esad Duraković koji je u januaru 2014. godine podnio ostavku na članstvo u UO UNSA.

Ono što je u najmanju ruku čudno je i da su u UO UNSA imenovani Sifet Kukuruz i Azemina Njuhović iako se krši Pravilnik s obzirom da su uposlenici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS koje je nadležno za nadzor nad zakonitošću rada Univerziteta, a Kukuruz je pomoćnik ministra za visoko obrazovanje i nauku!?

Upravo zbog brojnih primjedbi i kritika akademske zajednice na predloženi Nacrt održana je i posebna sjednica Senata UNSA-e na kojoj su razmatrani i jednoglasno usvojeni amandmani koje je predložila akademska zajednica Univerziteta i Studentski parlament Univerziteta, a koji su rezultat prijedloga sa javne rasprave održane na Univerzitetu u Sarajevu 30. januara 2017. godine.

“Na održanoj sjednici Senata zaključeno je da bi trebalo odgoditi donošenje Zakona o visokom obrazovanju u formi u kojoj je predložen. Senat Univerziteta u Sarajevu je formirao radnu grupu s ciljem da u zajedničkom radu sa Vladom Kantona Sarajevo iznađe adekvatna rješenja kako bi se utvrdio kvalitetan prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Senat Univerziteta u Sarajevu će u zakonskom roku Vladi Kantona Sarajevo dostaviti usvojene amandmane”, saopćeno je.

Iako smo zatražili više informacija o predloženim amandmanima rečeno nam je da će oni biti objavljeni u ponedjeljak na zvaničnoj web stranici UNSA-e.

Kako saznajemo amandmani će se odnositi na sastav UO, status studenata koji predloženim nacrtom gube status redovnog studenta ukoliko izgube jednu godinu te prelaze u samofinansirajuće, provjeru znanja studenata, nastavni proces…

NV / nap.ba

Na vrh