Javno preduzeće Šume Herceg-Bosne otišlo u stečaj

23. Feb 2017. | 09:05 | NV
suma

U javnom preduzeću Šume Herceg-Bosne pokrenut je stečajni postupak. Stečaj je pokrenut nakon provedenog prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za ostvaranje stečaja po zahtjevu v.d. direktora Željka Raguža i punomoćnika Nikice Bubala, advokata iz Mostara, izvještava Indikator.ba.

Za stečajnog upravitelja imenovana je Milka Musa iz Mostara. Povjerioci su pozvani da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja o potraživanjima koja imaju od šumarskog društva. Ročište za Skupštinu povjerilaca na kojoj će se ispitati prijavljena potraživanja zakazano je za 11.5.2017. godine u 11,30 sati u Općinskom sudu u Mostaru. Nakon ispitnog ročišta, odmah će se održati i izvještajno ročište na kojem će Skupština povjerilaca na osnovu izvještaja stečajnog upravitelja odlučiti o daljem toku stečajnog postupka

Općinski sud u Mostaru pokrenuo je prehodni postupak za utvrđivanje stečaja u Šumama Herceg Bosne u oktobru prošle godine, a stečaj je još u martu iste godine zatražio direktor Šuma Željko Raguž. Stečaj je na jednoj od sjednica prethodno predložila i federalna Vlada, jer društvo ne može poslovati likvidno, ispunjavati dospjele obaveze, a ima i blokirane račune.

Društvo ima neizmirene milionske obaveze, od čega je značajan iznos dugova prema Poreznoj upravi te radnicima za neizmirene plaće. Nasuprot dugovanjima, društvo ima visokovrijednu imovinu uključujući zgradu u kojoj se nalazi sjedište društva, a koja je pod hipotekom Porezne uprave, te šumarsko odmaralište u Neumu, koje se nalazi na atraktivnoj lokaciji.

Osim sjedišta u Mostaru, Šume Herceg-Bosne imaju poslovnice u Rami i Jablanici, te Šumariju u Čapljini.

 

NV / indikator.ba / foto ilustracija

Na vrh