Jerlagić: Haris Silajdžić je 2008. godine omogućio aktivaciju MAP-a

16. Aug 2017. | 09:12 | NV
48579

Ustavni sud BiH je donio Odluku kojom je odbijena apelacija Pravobranilaštva RS uložena je u septembru 2016. godine Ustavnom sudu BiH i zatražilo odgodu izvršenja odluke Apelacionog vijeća Suda BiH kojom je naloženo da vojna imovina u Han Pijesku (objekat Veliki Žep) bude uknjižena na BiH.

“Odluka Apelacionog vijeća BiH je konačna i izvršna. Ovo je tačka na ”I” za knjiženje ne samo objekta Veliki Žep u Han Pijesku, nego po principu precendentnog prava, moguće je svu vojnu – državnu imovinu knjižiti na njenog stvarnog vlasnika – državu Bosnu i Hercegovinu, odnosno za potrebe Oružnih snaga BiH”, istakao je predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Amer Jerlagić.

Jerlagić dalje kaže da “očekuje da će Predsjedništvo BiH, kao vrhovni komandant Oružanih snaga hitno obavijesti generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da su se stekli uvjeti za aktivaciju MAP-a za BiH.

Na ovaj način ispunjen je i posljednji Talinski uvjet iz 2009. godine. Podsjećamo da se u Talinu gospodin Haris Silajdžić kao član Predsjedništva BiH uspio izboriti za aktivaciju MAP-a, a da ni osam godina nakon toga još ništa nije urađeno.”

Iz Stranke za BiH podsjećaju da je neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH krivično djelo, te stoga očekujemo da će se u ovaj proces knjiženja vojne – državne imovine aktivno uključiti svi izvršni organi iz RS-a.

 

NV

Na vrh