Kanton Sarajevo uskoro bogatiji za 338 novih poduzetnika

7. Jul 2017. | 17:18 | NV
biro(12)

U cilju realizacije Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini Vlada KS je jučer usvojila Listu aplikanata, nezaposlenih osoba i poslodavaca koji su ispunili uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja, Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” i liste za Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, po javnom pozivu od 17. 04. 2017. godine.

Izmjenama i dopunama Programa će biti uposleno 666 osoba sa evidencije nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prije objavljivanja poziva. Uvidom u 636 prispjelih aplikacija za Program sufinansiranja samozapošljavanja, konstatovano je da uslove iz javnog poziva ispunjava 482 nezaposlene osobe, a zbog ograničenih sredstava, 2.436.790  KM, bit će uposleno – 338 osoba.

“Cilj  programa samozapošljavanja je samozapošljavanja nezaposlenih osoba  koje imaju osnovne pretpostavke za bavljenje samostalnom djelatnošću s posebnim akcentoma na osobe koje pokreću proizvodnu, turističku i djelatnost iz IT sektora. Služba će osobama obuhvaćenim ovim Programom, a u skladu sa Zakonom o radu, u periodu od 12 mjeseci, refundirati sredstva u visini od 600 KM po osobi”, saopćeno je iz Službe.

Vlada je usvojila i Liste poslodavaca za Program zapošljavanja „Posao za sve“. Ovim Programom, za koji je obezbijeđeno 1.080.000 KM biti će uposleno 300 nezaposlenih osoba. Služba će poslodavcima koji izvrše sve prijave u skladu sa sa Zakonom o radu, u periodu od pola godine, mjesečno refundirati sredstva u visini od 600 KM po novouposlenoj osobi, za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa.

Cilj ovog programa je zapošljavanje teško zapošljivih kategorija nezaposlenih osoba bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja. Od 449 pristiglih aplikacija, 318 poslodavaca je ispunilo uslove javnog poziva, a sredstva su odobrena za 270 poslodavaca.

U okviru programa podrške zapošljavanju, usvojena je i Lista od tri poslodavaca, koji su iskazali potrebu da obuče, dokvalifikuju i prekvalifikuju 28 nezaposlenih  osoba. Planirana sredstva za ovaj program iznose 82.500 KM s ciljem obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije 55 osoba.

Za ovaj Program  bit će  izvdojeno 42.000 KM, a poslodavci su iskazali interes za obuku i angažovanje  šivača, kuhara, konobara i dimnjačara.

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo će poslodavcima, korisnicima ovog programa za novo zapošljavanje finansirati troškove obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba u maksimalnom iznosu od 1.500,00 KM po osobi, uz obavezu poslodavca da po okončanju obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije finansiraju, osobe zaposli na period od najmanje šest mjeseci. Ako su troškovi obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije veći od 1.500,00 KM, isti padaju na teret poslodavca.

JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo će naredne sedmice na svoj web stranici objaviti  Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u programima.

 

NV / NAP

Na vrh