Karte genocida u Srebrenici od septembra u školama Kantona Sarajevo

5. Jul 2017. | 21:23 | NV
1 (1)

Topografske karte sa prikazom dešavanja u Srebrenici i masovnih stradanja Srebreničana u julu 1995. godine, od naredne školske godine biće postavljene u svim školama Kantona Sarajevo. Najavio je to danas ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović, dodajući da će karte biti korištene i u okviru nastavnog predmeta Historija u svrhu izučavanja perioda agresije na BiH od 1992. do 1995. godine kao i genocida u Srebrenici.

Autor ovog djela, Mugdim Cvrljo, kazao je da karta prikazuje lokacije masovnih zarobljavanja Srebreničana i njihove egzekucije, kao i 39 masovnih grobnica.

“Dešavanja u Srebrenici u tom periodu ispričana su na razne načine, kroz knjige, dokumentarne emisije, a u toku mog izučavanja tih dešavanja uočio sam da nigdje nisu opisana na topografskoj karti. Genocid ima četiri faze a to su planiranje, realizacija, prikrivanje i negacija. Ove prve tri agresor je sprovodio po kartama, a to sam ja poslije dokumentovao na ovoj karti genocida”, izjavio je ranije Cvrljo i dodao je da mu je namjera bila na ovaj način doprinijeti očuvanju sjećanja na genocid u BiH, a o kome trebaju učiti i mlađe generacije.

Rekao je da su mu izvori podataka bili djela istaknutih bosanskohercegovačkih historičara, dokumenti Haškog tribunala i Suda BiH, ali da ih je prikupljao i tokom višegodišnjeg učestvovanja na Maršu mira.

Karta je prošla recenziju historičara Mirada Čakširana, eksperta iz kartografije i vojne topografije Amira Čorbe i profesora historije zaposlenog u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari Azira Osmanovića.

 

NV

Na vrh