Kerry: Poštovati ljudska prava širom svijeta

10. Dec 2016. | 17:48 | NV