Klub SDS-a zatražio dopunu Deklaracije o Pelješkom mostu

13. Sep 2017. | 14:03 | NV
sds(4)

Na sjednici Predstavničkog doma PS BiH ranije je predložena Deklaracija o Pelješkom mostu, koju su do sada potpisala 24 poslanika. U Deklaraciji poslanici pozivaju nadležne organe Republike Hrvatske, odnosno Evropske unije, da bez odlaganja obustave sve radnje koje za cilj mogu imati umanjenje ili potpuno dokidanje suverenih prava BiH na moru.

U Deklaraciji se navodi da je neophodno poduzeti pravne radnje u pogledu zaštite suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru.

Eksperti su ranije napomenuli da bi gradnjom Pelješkog mosta Bosni i Hercegovini bio blokiran pristup otvorenom moru, čime bi Hrvatska prekršila Konvenciju UN-a o pravu mora.

Evropska unija je za projekt Pelješki most već izdvojila 357 miliona eura, no iz intervjua glasnogovornika Evropske komisije Johannesa Bahrkea za Večernji list da se iščitati da se Hrvatska ipak morala usaglasiti sa BiH kada je riječ o ovom projektu.

Klub SDS-a dao je svoj prijedlog dopune Deklaracije sa četiri nove tačke. Između ostalog traže da se ubrzaju aktivnosti Hrvatske i EU na obezbjeđenju sredstava za potrebe gradnje mosta na međunarodnom putnom pravcu preko rijeke Save kod Gradiške kako bi što prije bio izgrađen i pušten u međunarodni saobraćaj.

Također se traži da RH odnosno EU da prepoznaju značaj i ulogu BiH kada je u pitanju izrada dokumentacije za izgradnju Jadransko-jonskog autoputa te da se usaglasi kuda će prolaziti.

U tački 11. se traži rješavanje pitanje granice između BiH i RH podsjećajući na otežan život stanovništva na području dvije Kostajnice.

Aleksandra Pandurević smatra da je nedovoljno komunikacije između dvije zemlje dovelo do problema.

“Ljudi imaju velike probleme zbog pitanja granice. Imate na Uni na 11 mjesta presijecanja. U Kostajnici granica ide kroz pola kuće.”

Bh. parlamentarci će se o ovoj deklaraciji izjasniti danas, dok će Klub SDS-a dati podršku ukoliko bude dopunjena s njihovim prijedlogom.

 

NV / NAP

Na vrh