Kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima na Sajmu šljive u Gradačcu

12. Aug 2017. | 09:33 | NV
prof.dr. Midhat Jasic

Gradačački međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije ove godine će biti bogatiji za jedan veoma značajan stručno-naučni skup.

Od 24. do 25. avgusta u Gradačcu će biti održan 2. kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima sa međunarodnim učešćem. U organizaciju su uključeni Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, pčelarski savezi F BIH i TK te instutucije, udruženja i organizacije koji podržavaju razvoj pčelarstva. Među nosiocima organizacije je i Gradačački sajam d.o.o. Gradačac.

Za učešće na kongresu je odabrano 55 radova autora iz BiH i zemalja zapadnog Balkana koji će biti prezentirani u nekoliko grupa: legislativa i opće teme iz oblasti pčelarstva, kvalitet pčelinjih proizvoda, bolesti pčelinjih društava, apiterapija, medonosne bilje i radovi iz pčelarske prakse.

“Ove godine imamo autore sa prostora republika bivše Jugoslovije. Iz Makedonije nam dolazi nekoliko autora ali vrijedi pomenuti prof.dr. Borisa Angelkova iz Bitole. On je gost sa najveće udaljenosti koji dolazi i njegova tema je „Pčelarstvo i bolesti pčela regionu Pelagonija“ a to je dio Makedonije poznat po pčelarstvu i pčelinjim proizvodima.  Iz Republike Srbije, tačnije Vojvodine, ima nekoliko autora koji će izložiti svoje rezultate vezano za pčelarenje u poljima suncokreta i uljane repice. Iz Slovenije imamo jedan rad autora iz Maribora. A iz Hrvatske koja je suorganizator kongresa prisutno je više autora, posebno iz Osijeka i Zagreba. Sve značajnije institucije BiH, resorna ministarstva, uredi i agencije, te fakulteti su prisutni sa svojim autorima i aktuelnim temama. U organizaciju i rad kongresa su involvirani studenti sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli”, pojašnjava prof.dr. Midhat Jašić, predsjednik Organizacionog odbora 2. Kongresa o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima sa međunarodnim učešćem.

Autori će radove izlagati usmeno i u formi power-point prezentacija. Prvog dana će biti prezentovano oko 25 radova. Drugog dana je Okrugli sto na temu: “Razvoj institucionalno pravnog okvira u pčelarstvu“ na kojem će, između ostalih, učestvovati predstavnici USAID/Sweden Farma II projekta, Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, Agencije za sigurnost hrane BiH te iskusni pčelari. Izlaganje će imati neki od najeminentnijih proizvođača matične mliječi i matica u regionu certificiranih od strane njemačke certifikacijske kuće, saopćili u organizaroti sajma.

“Žao mi je što nismo mogli udovoljiti svim pčelarima koji su željeli da učesvuju i pokažu svoje rezultate rada. Međutim, mi smo naučno-stručni skup i radovi koji se predoče moraju biti utemeljeni na naučnim tvrdnjama. I prije svega, misija ovog kongresa je prezentacija naučno-istraživačkog rada iz oblasti pčelarstva i pčelinjih proizvoda”, poručio je prof.dr. Midhat Jašić.

Radovi i sažetci će biti tiskani u Drugom zborniku radova o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima koji je katalogiziran kod NUB Sarajevo.

 

NV

Na vrh