Konsolidirani izvještaj o izvršenju Budžeta: Federacija u suficitu

24. Aug 2017. | 22:41 | NV
vlada nova(8)

Posmatrajući po razinama vlasti, Budžet FBiH ostvario je u razdoblju 1.1.- 30.6.2017. godine suficit od 60,8 miliona KM. I ukupan finansijski rezultat svih kantona je u suficitu od 137,2 miliona KM, a suficit od 60,1 miliona KM ostvarile su i općine.

Ukupan finansijski rezultat na nivou sektora socijalne zaštite (vanproračunski fondovi Federacije BiH) je u suficitu od 69,2 miliona KM.

Ovo je navedeno u konsolidiranom izvješću o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. Dokument je rađen na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova, a sadrži informacije o strukturi ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Ukupni prihodi u prvih šest mjeseci 2017. godine iznose 3.854,1 miliona KM, što je za 323,7 miliona KM ili za 9,2 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 46 posto.

Prihodi od poreza iznose 3.380,2 miliona KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 87,7 posto. U odnosu na razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine njihovo ostvarenje veće je za 286,6 miliona KM ili 9,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 50,1 posto.

Ukupni rashodi u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine ostvareni su u iznosu od 3.257,5 miliona KM što je za 26,1 miliona KM ili za 0,8 posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, a ostvarenje u odnosu na plan je 42 posto.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon konsolidacije iznose 1.571,9 miliona KM. Od toga tekući transferi drugim razinama vlasti iznose 19,1 miliona KM, pojedincima 1.349,7 miliona KM, a neprofitnim organizacijama 97 miliona KM. Subvencije javnim poduzećima su 51,4 miliona KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 41,7 miliona KM. Na druge tekuće rashode odnosi se 12,6 miliona KM

Konsolidirani kapitalni transferi za šest mjeseci 2017. godine iznose 21,1 miliona KM i u odnosu na razdoblje januar – juni 2016. godine imaju ostvarenje manje za 19,3 miliona KM ili za 47,8 posto.

 

NV / NAP

Na vrh