Krajem jula počinje rekonstrukcija Velike aleje na Ilidži

18. Jul 2017. | 16:48 | NV
aleja(4)

Općina Ilidža je potpisala sporazum sa Javnom ustanovom za zaštićena područja Kantona Sarajevo o sufinansiranju  projekta rekonstrukcije Velike aleje.

Ugovorom je definisano da će Općina Ilidža, Javna ustanova i Kanton Sarajevo zajednički raditi na realizaciji sanacije  Velike aleje, a kao interventni potez je asfaltiranje udarnih oštećenja. Javna ustanova prebacila je Općini Ilidža 150.000 KM za te namjene. Općina Ilidža je provela proceduru izbora izvođača radova i izabrana je firma  JKKP “Rad”.

U narednih deset dana trebali bi početi radovi sanacije udarnih rupa u atraktivnom šetalište od banjsko – turističkog naselja Ilidža do Vrela Bosne, zasađeno stablima platana i kestena u dužini od 3,5 km.

S obzirom da su ovo samo interventne aktivnosti i dalje će sve navedene institucije zajednički raditi kako bi  relizovali kompletan Projekat sanacije Velike aleje.

Velika aleja, predstavlja najljepši drvored u Bosni i Hercegovini. Aleju sačinjavaju 726 stabla javorolisnog platana, sađenih u dva reda 1892. godine, te desetine stabala divljeg kestena, koji su sađeni 1888. godine.

 

NV / NAP

Na vrh