Kralj Harald V poručio ambasadoru Makareviću da je Norveška uz BiH

30. Nov 2017. | 20:06 | NV