Lutkarska predstava “Lutke nam pričaju“ u JU Centar za kulturu

15. Mar 2017. | 22:27 | NV
56891

JU Centar za kulturu u toku 2002. godine  formirala je dječiju dramsku scenu, relizirajući  predstave za djecu od  6 do 11 godina (“Magareće godine“,“Bajka o ribaru i ribici”, “Zlatoruni”, ”Čarobni prah”, ”Decembar bijeli”,“Bosanska podvala“,“Imamo učiteljicu za čistu peticu“,“Titiz i džomet“, “Princeza zemlja, zemljožderi i vitezovi“…). Nastojeći održati ovaj kontinuitet, za 2017. godinu nastojat ćemo realizirati lutkarsku predstavu “Lutke nam pričaju“, kažu iz ove ustanove.

Predstava je prilagođena učenicima od prvog do petog razreda osnovne škole i odobrena je od nadležnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Glavna tema je prevencija štetnih posljedica dugotrajnog sjedenja.

Na zabavan i šaljiv način, obrađuju se teme koje su u potpunosti u skladu sa odgojno obrazovnim potrebama učenika, te je zastupljena korelacija sa nastavnim predmetima maternjeg jezika, likovne kulture, muzičke kulture, tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Svaka pojedina priča je ujedno i prezentiranje jedne lutkarske tehnike. Na taj način učenici mogu vidjeti gotovo sve osnovne lutkarske forme.

U toku predstave učenici pomažu lutkama, razgovaraju te zajedno pjevaju i plešu. Jedan od glavnih ciljeva je razvijanje interesa za lutkarstvo i samostalno kreativno djelovanje učenika i nastavnika, u okviru sekcija ili u redovnoj nastavi.

Lutkarska predstava “Lutke nam pričaju“ bit će izvedena za učenike Osnovnih škola “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ i “Hasan Kikić“, u četvrtak 16.03.2017. godine sa početkom u 12 i 30 sati.

Pokrovitelj predstave je Općina Centar Sarajevo.

 

NV

Na vrh