Magazinović: Zaustaviti govor mržnje u BiH prije nego se dese tragične posljedice

18. Dec 2016. | 22:11 | NV
sasa magazinovic konferencija

Predsjednik Glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH i poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Saša Magazinović obratio se na konferenciji, koju je u Sarajevu pod nazivom „Borba protiv netolerancije i diskriminacije kroz borbu protiv govora mržnje – uloga parlamentaraca“, organizovala Parlamentarna skupština Vijeća Evrope.

U svom obraćanju članovima parlamenata Vijeća Evrope, predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti iz BiH, predstavnicima nevladinih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnicima političkih stranaka, Magazinović je istaknuo značaj i veličinu problema prisutnosti govora mržnje u BiH, te vrlo značajnu ulogu, ali i odgovornost političara i medija.

Iskazavši zadovoljstvo da su oba doma Parlamenta BiH, kao i entitetski parlamenti, usvajanjem istovjetnog teksta Deklaracije o osudi govora mržnje, između ostaloga, pokazali postojanje svijesti da su politika i političari veoma često jedan od generatora govora mržnje, naglasio je da pred institucijama predstoji mnogo posla da se ova pojava značajno smanji u bh društvu.

Magazinović, koji je član Međunarodne alijanse za borbu protiv mržnje, smatra da je ovo jedna od tema gdje ne smije biti razlika između vlasti i opozicije, odnosno da se treba osigurati zajedničko djelovanje  sa nevladinim sektorom i posebno sa medijima, kako bi se izbjegle negativne posljedice.

„Nadam se da se neće morati desiti incident ili više njih sa tragičnim posljedicama čiji je uzrok govor mržnje, da bi se svi koji su odgovorni dodatno uozbiljili u rješavanju ovog problema, veoma prisutnog u našem društvu“, rekao je Magazinović, zaključujući svoje izlaganje.

Konferencija Vijeća Evrope održana u Sarajevu je jedna od aktivnosti u nizu kojima se pokušava podići svijest o problemu govora mržnje, posebno u politici i medijima, te inicirati nova i efikasna rješenja za njegovo sprječavanje i kažnjavanje.

 

NV / nap.ba

 

Na vrh