Miljević: Nova hrvatska Vlada uradila više za 100 dana nego bh. vlasti za 18 mjeseci

1. Feb 2017. | 17:29 | NV
damir miljevic

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstaviIi su obuhvatan izvještaj “Stanje nacije” koji daje precizan pregled efekata reformi u BiH u posljednjih 18 mjeseci, odnosno od početka donošenja Reformske agende. Efekti su predstavljani po oblastima: javne finansije, poslovna klima i konkurentnost, tržište rada, socijalna i penziona politika, javna uprava i vladavina prava.

Iz izvještaja se vidi da je provedba Reformske agende u BiH usporena i selektivna, zbog političke nestabilnosti i blokada, te u većini oblasti još uvijek ne daje očekivane rezultate.

Reformska agenda programski je dokument, paket prioriteta, paket reformi na koji su se prije 18 mjeseci obavezali Vijeće ministara BiH, Vlada FBiH, Vlada RS, kantonalne vlade te Vlada Brčko Distrikta. Ispunjavanje ovih reformi u BiH važno je ukoliko zemlja želi postati članica Evropske unije i podići standard građana.

U izvještaju CCI-a se navodi da je od usvajanja Reformske agende do danas realizirano tek 46 mjera, što je poražavajuće. Statistički gledano, navodi se u izvještaju CCI-a, institucije BiH, primarno Vijeće ministara, ima najbolju realizaciju vlastitog Akcionog plana, ali i najmanji broj mjera. Akcioni plan Vlade RS, s obzirom na ukupan broj mjera u planu i broj usvojenih mjera, realiziran je u najvećem obimu, Akcioni plan na nivou FBiH realiziran je u najmanjem obimu. 

Spominje se da su za 18 mjeseci institucije BiH realizirale 52 posto mjera iz Reformske agende, Vlada RS 51 i Vlade FBiH tek 36 posto od ukupnih mjera.

Ekonomski analitičar Damir Miljević kaže u komentaru za novinsku agenciju Patria da ovi procenti sami po sebi ne znače mnogo, ako se uzme u obzir koji dijelovi iz Reformske agende su ispunjeni.

“Ništa ne znači ako ste ispunili 33 stvari, koje ne znače mnogo za građane. Možda je bilo bolje da smo realizirali manje mjera, ali koje su važnije za život ljudi, kao što je vladavina prava s jedne strane, a s druge strane to je rasterećenje privrede. Nažalost, tu nije učinjeno ništa, kaže Miljević. 

“Kada pogledate cjelokupnu Reformsku agendu s jedne strane, i vremenski period koji je prošao s druge strane, onda vidite da je to ustvari jedna relativno prazna priča, gdje nemate nikakav osjećaj hitnosti. Poređanja radi, nova hrvatska Vlada je u 100 dana reformisala kompletan sistem direktnih i indirektnih poreza, i utvrdila 143 mjere za rasterećivanje privrede u smislu nefiskalnih barijera. Mi nakon 18 mjeseci nemamo ni registar parafiskalnih opterećenja”, kaže analitičar Miljević. On smatra da Reformska agenda zapravo jako dobro oslikava odnos vlasti prema reformama u zemlji, piše Patria.  

NV / nap.ba

Na vrh