Ministar Nenadić obišao Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS: Značajno povećan broj pravnih zastupanja i predmeta

17. Aug 2017. | 12:40 | NV
sl_2_10

Sedam uposlenika i direktora Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo Veliju Nuhanovića posjetio je danas ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa svojim saradnicama Irenom Zimom i Azrom Šahinagić.

Ovom prilikom, direktor Nuhanović upoznao je ministra Nenadića i njegove saradnice sa odličnim rezultatima rada ovog zavoda koji je u proteklom periodu uradio puno na jačanju uloge Zavoda u sistemu pravne zaštite osoba koje nisu u prilici lično se pravno zaštititi, saopšteno je iz KS.

“Radi se uglavnom o socijalno isključenim kategorijama našeg stanovništva, ali i o maloljetnicima u sukobu sa zakonom koji su u nadležnost ove ustanove dodijeljeni nakon izmjena Krivičnog zakona FBiH“, kazao je Nuhanović.

Ministar je informiran i sa činjenicom da u Zavodu radi osam uposlenika, među kojima je pet zastupnika, a od kojih su njih tri na listi za pružanje besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo.

“U odnosu na prošlu godinu i tadašnjih 19 zastupanja u krivičnim procesima, tokom ove godine taj broj je značajno povećan i to na 68 konkretnih predmeta i zastupanja. Paralelno sa ovim radi se i na više stotina predmeta u drugim oblastima“, naglasio je direktor Nuhanović.

Ovim se Kanton Sarajevo, zajedno sa Zenicom, ali i drugim većim centrima u FBiH, svrstao u vrh onih koji su do sada uredili pravnu regulativu, donijeli Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, formirali zavode, odnosno odgovarajuće institucije i vrlo uspješno pristupile sudovima i drugim organima u smislu pružanja usluga besplatne pravne pomoći.

Ministar Nenadić je ovom prilikom najavio buduću nedvojbenu podršku radu ovom zavodu i direktoru Nuhanoviću te ga ohrabrio da od Ministarstva pravde i uprave KS traži i drugu vrstu pomoći a koju resorno ministarstvo može da pruži.

“Posebno se tu misli na pripremu potrebnih propisa, te osiguranje odgovarajućih logističkih i materijalnih pretpostavki za njihov rad“, precizirao je ministar Nenadić.

 

NV

Na vrh