Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS: 710.000 KM za rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže u Ilijašu, Hadžićima i Trnovu

2. Aug 2017. | 18:36 | NV
1

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo izdvojilo je 710.000 KM za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u općinama Ilijaš, Hadžići i Trnovo. Sporazum o sufinansiranju tih projekata potpisao je jučer resorni ministar Senad Hasanspahić sa općinskim načelnicima Akifom Fazlićem, Hamdom Ejubovićem i Ibrom Berilom.

Prema riječima ministra Hasanspahića, u pitanju su namjenska sredstava iz Budžeta za ovu godinu, prikupljena kroz plaćanje vodne naknade.

“Sredstva će biti odmah operativna na terenu jer su općine već provele potrebne procedure za početak radova. Od ukupnog iznosa sredstava, 300.000 KM dodijeljeno je Općini Ilijaš, 160.000 KM Općini Trnovo, te 250.000 KM Općini Hadžići”, naveo je ministar Hasanspahić. Dodao je da će naredne sedmice biti potpisani sporazumi o finansiranju, odnosno sufinansiranju ovakvih projekata i sa načelnicima ostalih općina u Kantonu kako bi sredstva planirana Budžetom mogla biti utrošena u ovoj građevinskoj sezoni.

Načelnik općine Hadžići Hamdo Ejubović precizirao je da će sredstava dodijeljena ovoj općini biti utrošena za nastavak izgradnje novog kanalizacionog kolektora na dionici Tarčin-Gornja Bioča. Kako bi se projekt okončao u ovo godini, Općina će iz Budžeta za ovu godinu izdvojiti dodatnih 350 000 KM.

Prema riječima načelnika Fazlića, Općina Ilijaš u ovoj godini planira utrošiti oko 700.000 KM  za rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže, tako da će sredstva dodijeljena od Kantona značajno doprinijeti realizaciji definisanih projekata. Istakao je da ova općina ima složen sistem gradskog vodovoda u koji je potrebno stalno ulagati, a najveći dio sredstava utrošit će se za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulicama Ivana Franje Jukića i Hašima Spahića prema naselju Alića Gaj.

Načelnik Berilo je kazao da će Općina Trnovo, od dodijeljenih sredstava, 110.000 KM uložiti u rekonstrukciju i sanaciju vodovodne mreže koja je oštećena usljed niskih temperatura protekle zime, a 50.000 KM za izgradnju kanalizacione mreže na području ove općine.

 

NV

Na vrh