Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS uključuje se sa evropskim partnerima u projekte IPA programa

27. Feb 2017. | 18:48 | NV
image-0-02-05-8954c16e137ae2156b6258c5cb612998840911d262156443d13804448bc84167-V

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u protekloj godini posebnu pažnju posvetilo međunarodnoj saradnji i jačem povezivanju sa evropskim partnerima u oblasti uspješnog pisanja, apliciranja i upravljanja EU projektima, a što je rezultiralo povezivanjem ovog ministarstva na takve projekte.

Ministar obrazovanja, nauke i mladih KS Elvir Kazazović sa saradnicima prisustvovao je sastanku projektnih partnera u okviru projekta „Learning by doing-Target capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET system“ organizovanog od strane Privredne komore Mađarske, kao vodećeg partnera projekta. U projekt je uključeno 14 država i 24 partnera sa područja dunavskog regiona u cilju modernizacije srednjeg stručnog obrazovanja kroz saradnju obrazovnih institucija, privrednih komora i privatnog sektora. Važno je istaći da je ovo prvi projekt u kojem učestvuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS kao ravnopravan partner u okviru programa IPA II, koji finansira Evropska unija i koji se realizira prema pravilima EU.

Drugi partnerski projekt iz oblasti visokog obrazovanja nosi naziv „Kvalifikacijski okvir kao platforma za razvoj ishoda učenja temeljen na kurikulumu“, a njegov koordinator je Univerzitet u Limericku, Republika Irska. Cilj projekta je podržavanje reforme sistema visokog obrazovanja u BiH, kroz poboljšanje kvalitete obrazovanja u skladu sa standardima EU-a i u skladu s nacionalnim prioritetima kroz izgradnju QF platforme.

U narednih 36 mjeseci, koliko će trajati projekt, razvijat će se trening modela za predviđanje i utvrđivanje potreba tržišta rada za određene kvalifikacije kao i alati za podršku razvoju novih standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju prema „Evropskom kvalifikacijskom okviru“ (EQF) putem saradnje partnera, univerziteta iz BiH i univerziteta iz država Evropske Unije. Također, u svrhu postizanja ovog cilja bit će izrađen Priručnik za razvoj standarda kvalifikacija temeljenih na potrebama tržišta rada i nastavnih planova i programa.

 

NV

Na vrh