Ministarstvu civilnih poslova BiH odobreno dva miliona dolara za projekt „Jačanje kapaciteta nadzora i odgovora na ptičiju i pandemijsku influencu“

23. Feb 2017. | 23:12 | NV
230217Zdravstvo

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović danas je u Sarajevu održao sastanak sa predstavnicima  Američkog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC), Američke ambasade u Bosni i Hercegovini i Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini, na kojem su razgovarali o početku realizacije projekta „Jačanje kapaciteta nadzora i odgovora na ptičiju i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“.

Predstavnici Američkog centra za prevenciju i kontrolu bolesti su tokom razgovora istakli da su Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine odobrena grant sredstva za implementaciju ovog Projekta.  Grant sredstva odobrena za prvu budžetsku godinu iznose 280.000,00 USD, dok ukupno odobrena grant sredstva iznose 2.000.000 USD.

Takođe, razgovarano je o konkretnim aktivnostima u okviru projekta „Jačanje kapaciteta nadzora i odgovora na ptičiju i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“,  a koje su usmjerene na jačanje nadzora i odgovora zdravstvenih institucija na ptičiju i pandemijsku influencu, te podršku za razvoj epidemioloških, viroloških i srodnih kapaciteta za detekciju, odgovor i nadzor nad promjenama virusa gripa, identifikaciju epidemija, jačanje veza između nadležnih institucija,  učešće u globalnom sistemu nadzora i odgovora na influencu kao i osposobljavanje u dijeljenju uzoraka, kliničkih i epidemioloških podataka o prekograničnoj cirkulaciji gripe.

Projekat “Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na ptičiju i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“ provodiće se u naredih pet godina, a pored Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u implementaciji će učestvovati Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

 

NV

Na vrh