Ministrica Đapo u Meksiku na Konvenenciji UN-a o biološkoj raznolikosti (COP13)

3. Dec 2016. | 20:14 | NV
djapo

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo sudjeluje na ministarskom sastanku u Meksiku, u Kankunu, gdje pored ministara okoliša učestvuju i ministri turizma, poljoprivrede, ribarstva i šumarstva iz više od 120 zemalja, kao i generalni sekretar Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO).

Na sastanku će biti usvojena ministarska deklaracija o očuvanju i održivom korištenju biološke raznolikosti za dobrobit ljudi, sa posebnim naglaskom na četiri sektora: turizam, poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo. Spomenuta deklaracija posebno je značajna jer daje smjernica za dalje djelovanje u cilju očuvanja biodiverziteta.

Poseban doprinos ministrice Đapo ogleda se u učešću na okruglom stolu na temu biodiverziteta i turizma, gdje je pozvana da održi govor, zajedno s ministrima Francuske i Salvadora.

Na okruglom stolu ministrica Đapo govorila je o esencijalnom značaju biodiverziteta za razvoj turizma, posebno u Bosni i Hercegovini, koja obiluje prirodnim ljepotama, ali također i o značaju turizma za povećanje svijesti o važnosti očuvanja i zaštite biodiverziteta i okoliša.

“Turizam ovisi o biodiverzitetu i prirodnim resursima, o kojima treba učiti, uživati, poštovati i zaštiti ih”, kazala je Đapo.

Ministrica Đapo iskoristila je priliku da razgovara sa generalnim sekretarom Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (Taleb Rifai), koji je izrazio želju za saradnjom i posebnu zainteresovanost za Bosnu i Hercegovinu, kao jednu od zanimljivih, novih, turističkih destinacija. Također, obavila je razgovor i sa ministrom turizma Meksika (Enrique de la Madrid Cordero) i održala bilateralni sastanak sa predstavnikom turske delegacije, Cemal-om Nogay-em, sa kojim je razgovarala o dobrim odnosima dvije zemlje i značaju turskih investicija u BiH, trgovinskim i turističkim vezama BiH i Turske.

 

NV / Fena

Oznake:

Na vrh