Mujo Musagić: „Evo prešli smo rijeku“, „Planjax“, 2017.

5. Jul 2017. | 18:18 | NV
a

Nakon što je, prije izvjesnog vremena, savremeni bosanskohercegovački i bošnjački pjesnik, Mujo Musagić, promovirao svoje dvije nove knjige „Druga konferencija ptica“ (2015.) i „ Na kraju umornog vijeka“ (2016), obje nagrađene na Konkursu Fondacije za izdavaštvo, koja djeluje u okviru Federalnog ministarstva kulture i sporta, ovih se dana, u izdanju izdavačke kuće „Planjax“, pojavila i njegova nova pjesnička knjiga „Evo prešli smo rijeku“, također nagrađena od strane pomenute Fondacije.

Radi se, dakle, o trinaestoj knjizi ovog autora, odnosno desetoj pjesničkoj knjizi za odrasle, kojom Mujo Musagić, iz reda „samozatajenih“ književnih stvaralaca, prelazi u red veoma aktivnih i sve plodnijih pjesnika, čime on, mogli bismo reći, nadoknađuje i neke godine koje su „pojeli skakavci“, odnosno „intenzivno“ mirovanje, barem kada je riječ o štampanju svojih novih knjiga. 

„Evo prešli smo, napokon, rijeku, široku, modru/ i duboku; evo nas, u ovom času, gledaju krišom brda/ sasvim nepoznata, evo nas prati mjesečina trudna…“

Ovo su početni stihovi nove Musagićeve knjige, kojima autor najavljuje jedan cijeli zgusnuti poetski mikrokosmos, satkan, na jednoj strani, od životno prepoznatljivih stanja, stvarnog, opipljivog svijeta svakodnevnice i onih metafizičkih, oniričkih, fluidnih pjesničkih slika, koje, u konačnici, čitaocu nude svojevrsnu interpretaciju i onog vidljivog i onog naslućujućeg svijeta, iza duboke i modre, Makove rijeke. Stoga Mujo Musagić, uz poznati stih Maka Dizdara „Valja nama preko rijeke“, za moto svoje nove knjige uzima i manje poznati Borhesov stih „…znati da nestajemo kao rijeka i da lica prolaze kao vode…“

Ozbiljniji književni kritičari, koji se do sada nisu dovoljno bavili poezijom ovog autora, mogli bi, u „dobroj namjeri“, prepoznati svu poetsku slojevitost i ove, nove Musagićeve  knjige, istu onu višeznačnost i polifoničnost, koja je karakterizirala i njegove ranije knjige, prepoznavajući u njegovim pjesmama i tradicionalne poetske elemente, ali i onu tako potrebnu modernističku poetsku liniju, koja Musagićevoj poeziji daje i pjesničku svježinu, kojom autor uspješno korespondira sa savremenim pjesničkim tokovima.

 

NV

Na vrh