Najviši njemački sud zvanično priznao treći pol

8. Nov 2017. | 19:33 | NV
drite option

Najviši sud u Njemačkoj donio je danas presudu da treba da se otvori mogućnost za registrovanje trećeg pola, pored muškog i ženskog, u zvaničnim dokumentima ili da se u zvaničnim spisima potpuno ukine rubrika o polu.

Njemački Savezni ustavni sud donio je presudu u slučaju osobe koja se žalila zato što joj je odbijeno da joj se u krštenici promijeni upisani rod “žensko” u “različit”. Zvaničnici su odbili zahtjev pozivajući se na zakon koji dozvoljava da se djeca registruju samo kao žensko ili muško, ili da se rubrika za pol ostavi prazna.

Osoba koja se žalila, čije ime nije navedeno, smatrala je da to predstavlja kršenje njenih ličnih prava.

Najviši njemački sud ustanovio je da zakon štiti seksualni identitet, koji ima ključnu ulogu u tome kako pojedinci sebe vide ili kako ih vide drugi. Sud je naveo da je “seksualni identitet osoba koje ne mogu biti podvedene ni pod muški ni pod ženski pol takodđer zaštićen” i da ih ustav također štiti od diskriminacije zbog njihovog pola.

Vladi je dat rok da do kraja 2018. godine izradi nova pravila.

Sud je naveo da vlasti mogu na dva načina da prilagode pravila da se usklade sa ustavom. Mogu da odluče da ne bude rubrika za pol u civilnim registrima, ali također mogu da otvore mogućnost da zainteresovane osobe mogu da izaberu drugu odredbu svog pola koja nije ni muška ni ženska.

Grupa aktivista Dritte Option koja se zalagala za opciju trećeg pola, napisala je na Twitteru da je potpuno oduševljena ovom odlukom za koju je navela da se “graniči s malom revolucijom”.

 

NV / Beta / foto DPA

Oznake:

Na vrh