Nakon reorganizacije i najave gašenja Skupština KS usvojila programe rada 13 zdravstvenih ustanova

26. Apr 2017. | 21:47 | NV
zilha1

Na današnjoj sjednici Skupštine KS usvojeni su programi rada, kao i finansijski planovi za ovu godinu 13 zdravstvenih ustanova, i to: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Javne ustanove Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, Psihijatrijske bolnice KS-a, Javne ustanove Dom zdravlja, kantonalnih zavoda za hitnu medicinsku pomoć, za medicinu rada, za sportsku medicinu, za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, za javno zdravstvo, za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP KS-a, za bolesti ovisnosti, te Javne ustanove “Apoteke Sarajevo”, piše novinska agencija Patria.

Kako je istakla ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj sve zdravstvene ustanove su postavile vrlo ambiciozne planove za ovu godinu, što je u skladu sa reformskim procesima koje provodi resorno ministarstvo.

“Na ovaj način želimo uspostaviti efikasniju i pristupačniju zdravstvenu zaštitu za pacijente”, poručila je ministrica Ademaj.

Ono što se nameće kao pitanje jeste imaju li Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva jasnu viziju zdravstvene politike ili se i reforme u ovoj oblasti rade bez plana.

Podsjećamo, na sjednici Skupštine KS 10. aprila usvojen je Plan restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u KS koji je izazvao burne reakcije kod zaposlenika u ustanovama koje se ovim planom gase, ali i građana koje očito niko ništa i ne pita. Planom je planirano ukidanje studentske poliklinike, prebacivanje djece od 6 godina u porodičnu medicinu i privatiziranje stomatološke prakse u domovima zdravlja.

Također, neizvjesna je sudbina Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva koji će biti pripojen domovima zdravlja. Direktor ovog Zavoda Midhat Kurtović za Patriju je kazao da ne smije doći do gašenja ovog Zavoda gdje žene na jednom mjestu imaju objedinjene preglede, a ukoliko pak dođe do reorganizacije nastupit će haos.

“Ako su nas pripojili primarnoj zdravstvenoj zaštiti onda nama više ne pripada prevencija karcinoma dojke i mamografija, ne pripada nam citologija, to pripada u sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Mi smo primarna ginekološka i sa tom porodičnom medicinom su napravili jedan program, i kupili stolove, a to je takva greška da su haos napravili među pacijentima”, ističe Kurtović.

Inače, Zavod radi na osam lokaliteta sa jednom područnom ambulantom u Srednjem. Pokrivaju ginekologijom cijeli kanton, a vrata Zavoda otvorena su za sve pacijentice iz BiH.

“Svaki dan uđe 1.000 pacijenata, odnosno uradimo oko 280.000 pacijenata godišnje. Bavimo se primarnom ginekologijom i djelimično specijalističko-konsultativnom ginekologijom. Tako da u sklopu našeg zavoda ne samo što se bavimo praćenjem trudnoće, mi imamo i patronažnu službu koja pokriva cijeli Kanton Sarajevo i uradimo na godišnjem nivou od 13.000 do 15.000 posjeta”, kaže Kurtović.

U sklopu Zavoda postoji i pet sala za psiho-fizičku pripremu trudnica, tako da žene imaju predavanja i usmeno i vježbe koje se rade. Educirane sestre rade s trudnicama, a sada se ne zna da li će to više postojati.

“Ko to zna. Sve dolazi s jednog mjesta. Užasne se stvari u zdravstvu dešavaju”, ističe Kurtović, pojašnjavajući da ima dovoljno ginekologa, jer su pojedine sami školovali da ne bi došli u situaciju da im nedostaje kadra kao što je slučaj s pedijatrima ili radiolozima.

Također, planom je bilo predviđeno gašenje Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP KS kojem su pripadali i svi drugi policijski službenici, ali samo upornošću odgovornih Zavod će nastaviti s pružanjem usluga.

Inače, ovaj Zavod vodi ključnu riječ kada je u pitanju prijem novih policijskih službenika u radni odnos. Oni su ti koji ocjenjuju zdravstveno i psihološko stanje osobe koja će u budućnosti svaki dan nositi oružje i biti s posebnim ovlaštenjima. Ljekari ovog Zavoda imaju izrađene i psiho profile svih policajaca, a što su tajni podaci, te oni kao takvi i trebaju ostati, a ne biti prebačeni u domove zdravlja ili ambulante porodične medicine.

Stoga, nejasno je kako će zdravstveni sistem izgledati u narednom periodu, te da li će građani moći računati na adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

 

NV / NAP

Na vrh