Naručen projekt: Uskoro počinje sanacija čuvene rezidencije “Konak”

13. Oct 2017. | 20:38 | NV
20150823183256_321904

Sanacija, restauracija i konzervacija rezidencije “Konak“, reprezentativnog objekta države Bosne i Hercegovine, konačno bi uskoro trebala započeti, saznaje bh. informativni servis INS.

“Konak“ je služio za potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine, državne prijeme i boravak visokih stranih delegacija. Međutim, tamo se odavno ne organiziraju državni prijemi niti boravak visokih stranih delegacija tokom njihovih posjeta našoj zemlji. Štaviše, krov objekta  prokišnjava, a zgrada polako, ali sigurno, propada.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH nedavno je pokrenula proceduru javnih nabavki za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju graditeljske cjeline “Konak”. Rok izrade projekta rekonstrukcije je 160 dana, a ponuđač je kompanija “Ecoplan“ iz Mostara. Vrijednost projekta je 137 hiljada KM.

Kako bi rezidencija ponovo zasjala  starim sjajom, prema nekim procjenama, neophodno je izdvojiti približno sedam miliona maraka. Zasad nije bilo dovoljno političke volje, ali ni novca, da započne obnova. No, očito da se neke stvari mijenjaju, prenosi INS.

Rezidencija “Konak“ je posljednji, četvrti saraj bosanskih namjesnika u glavnom gradu, koji je sagradio Topal Šerif Osman-paša (1861. – 1869.). Zgrada u sarajevskom naselju Bistrik dovršena je u novembru 1869. godine i u svoje vrijeme bila je jedna od najljepših i najviših objekata, jer je jedina u gradu imala tri sprata. Gradili su je Splićani Franje Linardov i Franjo Moise. Za vrijeme austrougarske vladavine na objektu i njegovoj neposrednoj okolini izvršeni su 1906. godine izvjesni građevinski radovi, te je urađen dvorišni prostor i postavljene po dvije, u kamenu uklesane, figure lavova.

Inače, u njemu je bilo sjedište Zemaljske skupštine i Narodne vlade. Najugledniji visoki gosti boravili su u njegovim odajama.

Tamo su stanovali poglavari zemlje i članovi kuće Habsburga, a posjećivali su ga generali, državnici i banovi. U njemu je bio smješten prvi medicinski fakultet u Bosni i Hercegovini.

U jednoj od odaja “Konaka” bio je posmrtni odar austrougarskog nadvojvode Franca Ferdinanda i njegove supruge Sofije, neposredno nakon atentata izvršenog 28. juna 1914. godine. Taj događaj uzima se i kao neposredni povod za izbijanje Prvog svjetskog rata. Rezidencija “Konak” bila je reprezentativni objekat i u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, kao i u periodu komunizma.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1995. godine, “Konak” je pretrpio djelimična oštećenja, koja su vidljiva na dijelu njegove fasade i na vitražu na centralnom stepeništu.

Prvi trojni sastanak šefova država Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, održan je, također, u “Konaku” 15. jula 2002. godine.

 

NV / INS

Na vrh