Naša stranka ​traži redovno objavljivanje spiskova novozaposlenih u telekomima i elektroprivredama

20. Jul 2017. | 21:32 | NV
Dennis Gratz

Zastupnik Naše stranke u Parlamentu Federacije Dennis Gratz je nakon objave spiska novozaposlenih u Elektroprivredi HZHB zatražio danas da se razmotri pravni okvir koji će obavezati preduzeća u većinskom državnom/entitetskom vlasništvu da obavještavaju javnost o novozaposlenim u svojim strukturama.

“Javnost više nema povjerenja u BH Telecom, HT Eronet, Elektroprivredu BiH i Elektroprivredu HZHB. Ova četvorka je postala sinonim za stranačka uhljebljenja i politička zapošljavanja. Kada se uz njih dodaju javna komunalna preduzeća na nivou kantona i općina, dobijete potpunu sliku povezanosti gomilanja dugova, nesistemskog zapošljavanja i propasti u rukovođenju sektorima koji bi trebali donositi profit, a – ako ne profit, onda barem ne gubitke na tržištu”, poručio je Gratz.

“Istovremeno, javlja nam se problem da građani u Sarajevu zaboravljaju da je HZHB Elektroprivreda njihovo vlasništvo, kao što građani na Širokom Brijegu to smetnu s uma kada pričamo o BH Telecomu. Šta se desilo? SDA i HDZ su uspjele stvoriti imaginarne etničke emotivne linije prema javnim preduzećima, podijeliti zajednicu, a onda s tim i plijen te zonu odgovornosti. To su naša preduzeća, to su naša radna mjesta, nećete dijeliti zemlju kako ste podijelili pozicije podobnim”, zaključio je Gratz.

 

NV

Na vrh