Nenadić u posjeti Upravnom inspektoratu KS: Podrška obavljanju jednog vrlo odgovornog posla

17. Mar 2017. | 19:58 | NV
DSC_0012

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicama Indirom Šulović i Azrom Šahinagić posjetio je danas Upravni inspektorat i tom prilikom sa inspektoricama Dževadom Čaušević i Belmom Skalonjić analizirao rad ovog inspektorata i realizaciju programa rada resornog ministarstva.

Ovom prilikom, upravne inspektorice su upoznale ministra o broju rješenih predmeta, posebno o problemima sa kojima se suočavaju uzrokovanim veoma specifičnim zahtjevima stranaka.

Bilo je riječi o analizi stanja u oblasti uprave na nižim nivoima vlasti u Gradu i općinama, te o tekućim aktivnostima Upravnog inspektorata, koje se odnose na sagledavanje njihovog pravilnika o sistematizaciji i dosijea, odnosno na redovnu kontrolu organa uprave i upravnih organizacija u Kantonu Sarajevu.

Ministar Nenadić je istakao kako je zadovoljan radom upravnih inspektorica, jer nemaju nikakvih zaostataka u svom radu, te što upotpunosti implementiraju Ustavom i zakonima propisane nadležnosti.

Od njih se očekuje da u narednom periodu realiziraju programske i planske aktivnosti koje se odnose na sagledavanje stanja u svim institucijama Kantona, Grada i općina, te da o tome podnese izvještaj Vladi Kantona Sarajevo u zakonski predviđenom roku.

Ministar je izjavio da će podržati Upravni inspektorat u njihovom daljem radu, zbog činjenice da rade jedan vrlo odgovoran posao u Kantonu.

 

NV

Na vrh