Njemačka u maju zabilježila najnižu nezaposlenost za četvrt vijeka

2. Jun 2017. | 12:09 | NV
plenum

Stopa nezaposlenosti u Nemačkoj opala je u maju na 5,7 posto, što je najniži nivo od ujedinjenja i potvrđuje stabilnost rasta najveće evropske ekonomije, navodi se u objavljenim izvještajima.

Agencija za zapošljavanje je saopštila da se podaci o nezaposlenosti sezonski prilagođavaju.

U saopštenju Agencije se navodi da je stopa nezaposlenosti u aprilu sa uračunatim sezonskim varijacijama iznosila 5,8 posto, a da je na tom nivou bila i u martu.

“U povoljnom ekonomskom okruženju se rast nastavlja, nezaposlenost je opala u maju, zapošljavanje je sve snažnije, a potražnja za manuelnim radom je ostala na istom nivou”, rekao je direktor ove Agencije.

Govoreći u ciframa koje se koriste u javnosti, nezaposlenost je opala sa 5,8 posto u aprilu na 5,6 posto u maju, a broj ljudi koji traže posao je u maju iznosio 2,5 miliona, što je za 71.000 manje nego prethodnog mjeseca.

Definicija nezaposlenosti koju koristi njemačka Agencija za zapošljavanje je restriktivnija od one koju upotrebljava Evropska kancelarija za statistiku Eurostat.

Eurostat, koji je martovsku stopu nezaposlenosti u Njemačkoj procjenio na 6,7 odsto, koristi definiciju nezaposlenosti Međunarodne organizacije rada i ne računa u nezaposlene osobe koje rade najmanje jedan sat sedmično.

 

NV / Beta / bundestag.de

Na vrh