Obnova tužbe BiH protiv Srbije je historijska obaveza prema žrtvama genocida

20. Jan 2017. | 14:35 | NV
Foto UO VKBI

U Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu održana je proširena sjednica Upravnog odbora Vijeća, kojoj su pored predsjednika Vijeća, generalnog sekretara Vijeća, Predsjednika i članova Upravnog odbora Vijeća, prisusutvovali i predsjednici regionalnih odbora Vijeća Srednjeg podrinja i Hercegovine, kao i niz istaknutih akademika i profesora, članova VKBI.

Uvažavajući činjenicu da 26. februara 2017. godine ističe krajnji rok za postupak eventualne revizije Presude od 26.02.2007. godine, u predmetu koji se odnosi na Aplikaciju Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida u predmetu Bosna i Hercegovina v. Srbija i Crna Gora, VKBI je jednoglasno zaključio da se postupak revizije Presude treba podržati.

Presudom Međunarodnog Suda pravde UN-a od 26. februara 2007. godine, a kojoj je prethodio 14-ogodišnji pravni proces, presuđeno je da je Srbija odgovorna za nesprečavanje genocida u Srebrenici.

Analizirajući kompletnu situaciju u Bosni i Hercegovini, posebno sa aspekta negiranja genocida koji je počinjen i presudom utvrđen, VKBI smatra da žrtve genocida nisu dobile adekvatnu pravnu, moralnu niti drugu satisfakciju.

U kontekstu budućnosti Bosne i Hercegovine, i osiguranja osnova  trajnog mira u ovom regionu bila bi historijska greška da se država i „etnička skupina na kojoj je izvršen genocid“, odrekne prava na korištenje jedinog mogućeg pravnog lijeka u konkretnom slučaju, a to je proces revizije Presude, odnosno obnova postupka pred Međunarodnim Sudom pravde.

Bez obzira na pravni ishod, očekujemo da se ovaj postupak pokrene i da se od strane nadležnih organa i institucija Bosne i Hercegovine podnese Zahtjev za reviziju Presude, do isteka krajnjeg roka, odnosno do 25.februara 2017. godine.

Ne podnošenjem aplikacije za reviziju Presude, žrtve genocida u BIH, kao i bh javnost, takav čin bi mogao tumačiti da se država BIH odriče prava, koje joj je Presudom, Statutom i Pravilima Međunarodnog suda pravde, ostavljena kao jedina mogućnost, što bi bio istorijski presedan – da se žrtve odriču svoga prava.

Cilj Revizije nije niti može biti „kompliciranje odnosa u BIH i Regionu“, već isključivo korištenje pravne mogućnosti da se zadovolji pravda i satisfakcija prema žrtvama genocida u Bosni i Hercegovini i  da se tako osiguraju pravedni osnovi za proces pomirenja u ovom dijelu Evrope i svijeta.

VKBI će podržavati aktivnosti predstavnika državnih organa, i ovo pitanje staviti na dnevni red Skupštine Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, koja će se održati do 20. februara tekuće godine, kako bi, kao istaknuta istitucija bošnjačkog naroda, ponovila svoje stavove i potvrdila opredjeljenje da se genocid i rezultati genocida, ne mogu prihvatiti kao „realno stanje na terenu“, i da se za prava žrtava genocida moraju iskoristiti sva pravna sredstva u međunarodnom i domaćem zakonodavstvu, a sve sa krajnjim ciljem da bi se buduće generacije zaštitile od ponavljanja zločina genocida.

Zato pozivamo udruženja koja okupljaju žrtve genocida u BiH i inozemstvu, kao i naše partnerske organizacije: Hrvatsko narodno vijeće BIH, Srpsko građansko vijeće – pokret za ravnopravnost i Krug nezavisnih intelektualaca 99  da javno podrže reviziju Presude.

 

NV

Na vrh