Obrazovanje kao mjera prevencije protiv radikalizacije i ka izgradnji inkluzivnih društava

10. Dec 2016. | 11:16 | NV
0912obr1

Ministarstvo civilnih poslova BiH u saradnji sa Vijećem Evrope, organizovalo je konferenciju pod nazivom “Obrazovanje kao mjera prevencije protiv radikalizacije i ka izgradnji inkluzivnih društava”.  Konferencija je organizovana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, s ciljem da se naglasi esencijalna uloga obrazovanja u izgradnji kulture demokratije bazirane na promicanju inkluzije, priznavanja vrijednosti različitosti i njegovanja demokratske zajednice.

Na konferenciji je naglašeno da se danas društva susreću sa novim društveno-ekonomskim i demografskim promjenama, tako da su održiva zapošljivost i lični razvoj svakog pojedinca mogući jedino unutar otvorenog, inkluzivnog i demokratskog društva, i istog takvog obrazovanja, koje podrazumijeva mehanizme i mjere za borbu protiv diskriminacije, predrasuda i netolerancije.

U Bosni i Hercegovini su ovi sadržaji, bazirani na ishodima učenja i ključnim životnim kompetencijama, razvijeni kroz zajedničku jezgru nastavnih planova i programa za građansko obrazovanje u osnovnim i srednjim školama. Zajednička jezgra podrazumijevaju  razvoj specifičnih znanja, vještina i kompetencija koje mladom čovjeku mogu pomoći u razumijevanju i demokratskom odgovoru na savremene izazove kao što su borba protiv svake vrste ekstremizma, radikalizacije i terorizma, pojava migracija, prava migranata i izbjeglica na obrazovanje, ali i razvoj zajedničkih vrijednosti i principa kao što su demokratija, solidarnost, tolerancija, ljudska prava i vladavina zakona.

Naglašeno je da će Bosna i Hercegovina nastaviti sa pozitivnom praksom uz opredijeljenost za primjenu Okvira kompetencija za demokratsku kulturu u svakodnevni život obrazovnih institucija na svim nivoima obrazovanja, kao i ispunjavati sve ostale obaveze koje je preuzela članostvom u Vijeću Evrope.

 

NV

Na vrh