Održan okrugli stol na temu “Primjena postojećih zakona i propisa u sektoru zaštite okoliša”

2. Feb 2017. | 23:02 | NV
IMG_6143

Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini (NDI BiH) i Općina Lukavac jučer su bili domaćin prvog okruglog stola na temu “Primjena postojećih zakona i propisa u sektoru zaštite okoliša”. Moderator skupa je bio Edin Delić, načelnik Općine Lukavac, a učesnici su bili gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović sa saradnicima, predstavnici gradova Sarajevo i Zenica, općina Kakanj, Maglaj, Lukavac, Novi Grad i Brod, predstavnici federalnog Ministarstava za okoliš i turizam  i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u RS, te nevladinih organizacija iz oblasti zaštite okoliša.

„Smatram da sredstva iz Federalnog fonda za zaštitu okoline, u narednim godinama, treba usmjeravati u projekte smanjenja aerozagađenja u sredinama u kojima je ugrožen najveći broj građana. Kada govorim o aerozagađenju gradova i općina u FBiH mislim i na gradove i općine u RS-u i na Distrikt Brčko, tu nema nikakve dileme. Sredstva treba ulagati u ekologiju i smanjenje aerozagađenja, jer džaba smo uredili i infrastrukturu, kanalizaciju, vodotoke, razvoj, turizam i zapošljavanje, svemu je kraj kada dođemo u ovakvu situaciju kada ne možemo da dišemo. Vlada treba pokazati volju da rješava ovaj problem jer sve drugo je manji problem. Vlada TK treba u Zakonu o komunalnoj djelatnosti, pored obaveze da se priključe na vodovod i kanalizaciju, navesti obavezu da se poslovni objekti priključe i na sistem daljinskog grijanja, ukoliko je to tehnički moguće. Do sada je u toplifikaciju grada Tuzla uloženo oko 30 miliona KM, što je u prosjeku oko 2 miliona KM godišnje, a ove godine će biti uloženo sigurno više sredstava, nego što je to bilo u proteklih 5-6 godina, minimalno tri miliona KM. Nastaviti ćemo stvarati uslove za priključenje individualnih objekata na sistem daljinskog grijanja, u što većem broju ulica. Treba nam zakonska regulativa, mora biti ekološki inspektor na nivou grada ili općine. Ne može biti jedan ekološki inspektor za Tuzlu i 12 općina TK. On i da ima helikopter i da je genije nama ne može pomoći. Nama treba lokalni ekološki inspektor, koji će odmah reagirati i imati više nadležnosti u oblasti ekologije. Termoelektrana Tuzla na godišnjem nivou spali 4 miliona tona uglja. U bloku 6 pali ugalj iz Banovića, Đurđevika i povremeno Ugljevika, a to su vrste uglja sa rekordnom količinom sumpora. U Tuzli se, godišnje, u domaćinstvima, spali 300 hiljada tona uglja. Pa ne može 300 hiljada spaljenog uglja proizvesti više sumpora nego 4 miliona tona, koliko spali TE Tuzla. To nanosi veliku štetu Tuzli, Živinicama i Lukavcu i zbog toga treba napraviti sinergiju sa Elektroprivredom BiH i sa Vladom FBiH jer TE Tuzla proizvede 56% ukupne električne energije u BiH. Treba nam Blok 7, koji će zamijeniti postojeće blokove 2, 3, i 4 a pod hitno nam treba ugradnja sistema za odsumporavanje blokova 5 i 6 u TE Tuzla. Mi smo spremni participirati u tome jer bez toga nam nema života, a zajedničkim djelovanjem svih raspoloživih fondova mislim da je to ostvarivo“, izjavio je u svom izlaganju gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini (NDI BiH), u sklopu svoga rada, realizuje niz okruglih stolova širom Bosne i Hercegovine sa ciljem povezivanje različitih općina iz Federacije BiH i Republike Srpske na teme od zajedničkog interesa, a uz želju da će kroz ovakav vid povezivanja različiti akteri imati priliku da otvore dijalog o bitnim pitanjima za građane i građanke Bosne i Hercegovine.

NV / Grad Tuzla

Na vrh