Održana diskusija o uvođenju pravilnika za sprečavanje korupcije u zdravstvenim ustanovama

16. Feb 2017. | 22:56 | NV
diskusija 3 16 feb 2017

Danas je u prostorijama hotela „Sarajevo“ u Sarajevu održana „Stručna diskusija o izradi i uvođenju pravilnika za sprečavanje korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo“.

Diskusija je održana u okviru projekta „Uvođenje efikasnog modela za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo“, koji implementira nevladina oraganizacija Inicijativa i civilna akcija (ICVA).

Diskusija je okupila predstavnike/ce javnih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Vlada KS (JU Dom zdravlja KS sa 9 OJ domova zdravlja u Kantonu Sarajevo, Opća bolnica prim.dr. Abdulah Nakaš), Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i nevladine organizacije, koji su zajedno radili na definisanju sadržaja pravilnika  u skladu sa Akcionim planom za borbu protiv korucije Kantona Sarajevo i Strategijom za borbu protiv korupcije BiH.

Učesnicima/cama je predstavljen Prijedlog pravilnika za sprečavanje  korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo“. Kroz diskusiju, učesnici/ce su se složili da samo zajedničkim pristupom rješavanju problema korupcije u Kantonu Sarajevo, kao što je i ovaj zajednički rad, predstavnika institucija vlasti, organizacija civilnog društva i javnih zdravstvenih ustanova, na izradi teksta pravilnika za sprečavanje i borbu protiv korupcije u KS, može dovesti do rješenja problema. Zaključak je da uvođenjem pravilnika u rad zdravstvenih ustanova KS svakako će smanjiti mogućnosti za korupciju i povećati transparentnost u njihovom radu.

Projekat „Uvođenje efikasnog modela za borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo“ se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva ACCOUNT.

 

NV / INFOHOUSE

Na vrh