Održana konferencija o Javnom RTV sistemu u BiH

21. Dec 2016. | 09:57 | NV
sdr

U organizaciji Udruženja „BH novinari“ i Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), te uz podršku Savjeta Evrope, jučer je u zgradi PSBiH održana Konferencija o načinima obezbjeđenja održivog sistema finansiranja Javnog RTV sistema BiH, kao i o omogućavanju profesionalnog izvještavanja i rada tri javna emitera u interesu javnosti u BiH.

Konferenciju su svojim uvodnim izlaganjima otvorili predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH Momčilo Novaković, šefica Odjela za provođenje aktivnosti Savjeta Evrope u oblasti medija i interneta Lejla Dervišagić, politička savjetnica specijalnog predstavnika Evropske unije (EU) i šefa Delegacije EU u BiH Jasna Jelisić i predsjednik Udruženja „BH novinari“ Marko Divković.

Nakon razmjene stavova i rasprave u vezi sa opstankom Javnog RTV sistema BiH, kao i o postojećim finansijskim problemima javnih servisa i načinima obezbjeđivanja održivog i efikasnog sistema naplate RTV takse, u kojoj su učestvovali i zamjenici predsjedavajućeg Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH Nikola Lovrinović i Hanka Vajzović, kao i predstavnici Upravnog odbora Javnog RTV sistema i upravnih odbora javnih servisa, zaključeno je da postoji potreba uspostavljanja direktnijih odnosa između javnih servisa i građana s ciljem efikasnijeg ubiranja RTV takse. S tim u vezi, na Konferenciji je, kao provodivo prelazno rješenje, prepoznat model ubiranja RTV takse putem računa za električnu energiju, te je članovima Upravnog odbora RTV sistema, kao i čelnim ljudima tri javna emitera sugerisano da obave razgovore sa odgovornim licima u tri elektroprivrede s ciljem sklapanja ugovora o prikupljanju RTV takse.

Od parlamenata na svim nivoima vlasti učesnici Konferencije zatražili su da se stvore zakonske pretpostavke za uspješno ubiranje RTV takse, uključujući i sankcije za građane koji ne izmiruju ovu obavezu.

Učesnici Konferencije takođe su od Savjeta ministara BiH zatražili da hitno finansijski interveniše i izmiri dio dugova prema Evropskoj radio – difuznoj uniji (EBU) kako bi se izbjegla mogućnost da BHRT bude isključena iz članstva ove međunarodne organizacije.

Učesnici Konferencije raspravljali su i o načinima obezbjeđenja političke nezavisnosti tri javna emitera, njihovoj profesionalnosti i posvećenosti javnom interesu, kao i o transparentnom poslovanju i javnoj odgovornosti kao ključnom elementu djelovanja javnih servisa.

S tim u vezi naglašeno je da vlasti u BiH na svim nivoima trebaju predano raditi na ispunjavanju preporuka Savjeta Evrope o obezbjeđivanju institucionalne autonomije i uređivačke nezavisnosti javnih emitera u BiH, kao i na ispunjavanju preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o BiH za 2016. godinu u vezi sa završetkom reforme Javnog RTV sistema, obezbjeđivanjem političke neutralnosti upravnih odbora i stabilnog finansiranja javnih servisa u BiH.

 

NV

Na vrh