Okončani pregovori o zajmu za rekonstrukciju vodovodne mreže u Kantonu Sarajevo

13. Apr 2017. | 10:21 | NV
1 foto

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva finansija i trezora BiH, Federalnog ministarstva finansija i KJKP “Vodovod i kanalizacija” okončali su jučer pregovore o realizaciji zajma u iznosu od 25 miliona eura za rekonstrukciju i sanaciju vodovodne mreže u KS-u sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH. Sredstva ovog zajma bit će realizirana u tri tranše, i to prva i druga u iznosima od po 10 miliona eura te treća tranša u iznosu od pet miliona eura.

“Dogovoreni su relativno povoljni uslovi finansiranja, koji su značajno bolji od onih koji se mogu dobiti na komercijalnom bankarskom tržištu. Oni se prvenstveno odnose na grejs period od tri godine i na kamatnu stopu koja na povučena sredstva iznosi jedan posto, a na nepovučena 0,5 posto”, izjavio je nakon pregovora ministar finansija KS Jasmin Halebić.

Kako je najavljeno, ugovor o zajmu bit će potpisan u prvoj polovini maja ove godine, nakon čega ga trebaju ratificirati Vijeće ministara BiH i Federalni parlament. Očekuje se da bi ta procedura trebala biti okončana za dva mjeseca, te da bi prvih 10 miliona eura zajma za rekonstrukciju mreže moglo biti operativno u ovogodišnjoj građevinskoj sezoni.

“Očekujemo da bi radovi mogli početi u septembru, prema prioritetima iz Studije preduzeća VIK. Sredstva će između ostalog biti iskorištena za rekonstrukciju vodovodne mreže, kao i za zamjenu pumpnih agregata, za izvorišta te za  nabavku neophodne opreme”, kazao je ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić. Naglasio je da se  značajna sredstava za  rekonstrukciju mreže izdvajaju i u Budžetu KS  sa pozicije vodnih naknada.

 

NV

Na vrh