On-line sedmica u Kantonu Sarajevo: Srednjoškolci iz Gimnazije Obala nastavu prate preko interneta

31. Oct 2017. | 08:42 | NV
ministar i direktor sa nastavncima u Gimnaziji Obala

On-line sedmica naziv je projekta koji je jučer počeo sa primjenom u Gimnaziji Obala, a podrazumijeva da učenici svih razreda nastavu prate preko interneta i od kuće u periodu od 30. oktobra do 3. novembra, saopćeno je iz Kantona Sarajevo.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo usvajanjem novog Zakona o srednjem obrazovanju dalo je mogućnost svim srednjim školama u Kantonu Sarajevo da prvu sedmicu u mjesecu novembru nastavu realiziraju on-line.

“Pripremljeni su materijali za 754 on-line nastavna časa, koji se učenicima otvaraju sukcesivno, jedan iza drugog. Nastavnici su u školama i u sistemu redovno provjeravaju zadatake koje učenici izrade te će ih na osnovu tačnosti i preciznosti vrednovati. Svi učenici imaju svoje profile i šifre kojima pristupaju preko platforme u virtualne učionice”, objasnio je izvođenje on-line nastave u Gimnaziji Obala direktor Benjamin Hedžić.

Kazao je da se na ovaj način otvaraju nove perspektive u obrazovanju kao i da je novi način predavanja interesantan učenicima .

“Jutros u osam sati na platformi je već bilo 243 učenika, što  pokazuje njihovu motivaciju i interesovanje za rad na ovakav način”, dodao je direktor Hedžić.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović kazao je da se on-line nastava trenutno realizira eksperimentalno u onim školama koje su izrazile spremnost za tu inovaciju.

“Pojedine škole su već primjenjivale on-line nastavu, ali je naše opredjeljenje da to bude praksa u svim školama Kantona Sarajevo. Sigurno je da sve trenutno nemaju optimalne uvjete za to, ali ćemo im nastojati omogućiti u narednom periodu”, naglasio je ministar Kazazović. Kazao je da se prednosti ovakvog vida nastave, između ostalog, ogledaju i u tome da će se moći izvoditi u slučajevima elementarnih nepogoda i drugim situacijama kada nije moguć dolazak učenika u škole. Osim toga, učenike bi trebao motivirati da i od kuće više rade i na on-line način savladavaju nastavne sadržaje.

“On-line sedmica na jedan novi način približava učenike onome što su evropski trendovi, a ideja da se implementira i u našim školama nastala je kada smo vidjeli kako funkcioniše u svijetu. To je zahtjevan proces koji podrazumijeva i značajna finansijska sredstva jer se radi o platformama, kao i serverske prostore i složen proces pripreme materijala za nastavu”, istakla je pomoćnica ministra za informatizaciju Azemina Njuhović dodajući kako ovakav vid nastave treba postati tradicionalan barem jednu sedmicu u svim školama Kantona Sarajevo.

 

NV

Na vrh