Općina Kakanj će većim dijelom ili u potpunosti plaćati troškove doktorskog studija

15. Dec 2016. | 15:01 | NV