Općina Vogošća: Potpisani ugovori za sufinansiranje projekata civilnog društva

24. Apr 2017. | 22:04 | NV
PU 1_1200x800

Na osnovu odluke Općinskog načelnika o raspodjeli finansijskih sredstava udruženjima i fondacijama iz Budžeta Općine Vogošća za 2017. godinu kao i Pravilnika o kriterijima i procedurama za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća i prijedloga Komisije za dodjelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva po projektima iz Budžeta Općine Vogošća za 2017.godinu, danas su Općinski načelnik Edin Smajić i predsjednici 43 vogošćanska udruženja potpisali ugovore o sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva.

„Općina Vogošća ima razgranate organizacije civilnih društava, koja rade vrijedno i postižu značajne rezultate. Mi puno polažemo u partnerski odnos sa udruženjima, koja rade posao koji je od interesa za općinu Vogošća. U ovoj godini smo za sportska udruženja izdvojili 175.000,00 KM,  a za rad ostalih udruženja 40.000,00 KM. Oni su i dosada provodili kvalitetno sve svoje aktivnosti, ja se nadam da će i u ovoj godini biti tako“, naveo je načelnik Smajić. Predsjednici udruženja su se zahvalili načelniku Smajiću na podršci koju pruža udruženjima kao i na korektnoj saradnji.

Što se prenosa sredstava naznačenih u svakom Ugovoru tiče, Općina Vogošća će ih klubovima isplaćivati kvartalno uz saglasnost načelnika Općine Vogošća, dok je obaveza korisnika sredstava podnositi izvještaj o realizaciji utrošenih sredstava za odobrene projekte.

 

NV

Na vrh