Oprez: Zrak u Sarajevu nije čist

7. Dec 2016. | 19:27 | NV
zrak

Na osnovu pokazatelja mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo koji pokazuju prekoračenje dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica  PM 10, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić, u funkciji predsjednika Operativnog štaba, nakon sastanka sa članovima Štaba i Stručnog tijela, donio je Naredbu o proglašenju prve epizode – Pripravnost povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo.

Kako su koncentracije ovih čestica posebno visoke u jutarnjim i večernjim satima i kako  prognoza vremena Federalnog hidrometerološkog zavoda za naredna 24 sata i za naredna tri dana ukazuje na stabilne vremenske uslove koji pogoduju daljnjem nakupljanju zagađujućih materija,  u skladu sa  Planom  interventnih mjera, proglašeno stanje pripravnosti obuhvata mjere koje imaju cilj prevencije daljeg zagađenja zraka i zaštitu zdravlja ljudi i imovine.

U okviru epizode «Pripravnost» odobrene mjere  obuhvataju:

– upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja,

– apele vozačima za smanjenje korištenja privatnih automobila,

–  upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju

sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave nadležnim inspekcijama općine i Kantona,

–  intenziviranje aktivnosti KJKP «Rad» i «Park» Sarajevo, kao i drugih operatora na čišćenju

saobraćajnica i drugih javnih površina radi smanjenja emisije prašine PM10,

– poziv stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka,

– poziv pravnim licima, vlasnicima ili korisnicima kotlovnica ili ložišta, da preduzmu sve potrebne, tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak, uključujući i čišćenje dimovodnih instalacija, a po potrebi odgoditi izvođenje svih operacija koje bi mogle pogoršati kvalitet zraka,

– upozorenje da sva postrojenja za sagorijevanje preko 1 MW koja koriste čvrsta goriva i teška ulja za zagrijavanje, smanje produkciju toplotne energije za minimalno 2oC.

– KJKP „Toplane“ Sarajevo, kao i drugi subjekti koji se bave proizvodnjom i distribucijom toplotne energije, nezavisno od njihovih korisnika, smanjuju temperaturu u prostorima koji zagrijavaju za 1ºC.

U pomenutom periodu će inspekcijski organi provoditi pojačane kontrole  postrojenja i subjekata koje proizvode i distribuiraju toplotnu energiju  koji u okviru propisanih mjera imaju obavezu smanjiti produkciju toplotne energije kako je to propisano.

Pored povećanih vrijednosti čestica prašine, kako je danas navedeno, koncentracije ostalih polutanata su ispod graničnih vrijednosti predviđenih zakonskom regulativom.

 

NV

Na vrh