OSCE: VSTV treba štititi sudije i tužioce od pritisaka, a ne rušiti nezavisnost pravosuđa

27. Oct 2017. | 21:17 | NV
OSCE

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izražava duboku zabrinutost zbog prirode izjava izraženih u zaključcima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), na sjednici održanoj 26. oktobra 2017. godine, u vezi s informacijama koje je dostavio Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, prenosi agencija Patria.

“Nezavisnost pravosuđa je temeljno načelo međunarodnog prava o ljudskim pravima, uključujući i nekoliko glavnih međunarodnih instrumenata. Iako je legitimno preispitivati funkcionisanje pravosuđa, ocjena Misije je da zaključci VSTV-a, zbog njihovog sadržaja, predstavljaju nepotreban pritisak za nezavisne pravosudne institucije.

Zaključci VSTV-a, između ostalih, kojima se traži od svih sudova u Bosni i Hercegovini da dostave podatke o etničkoj pripadnosti okrivljenih u tekućim i okončanim predmetima ratnih zločina, kao i prijedlog da se izmjeni Zakon o VSTV-u i uvede iznimna mogućnost otpuštanja sudije ili tužitelja bez prethodnog disciplinskog postupka, ne odražavaju značenje i svrhu nezavisnosti pravosuđa kao najvažnijeg načela vladavine prava.

Misija poziva Visoko sudsko i tužilačko vijeće da uspostavi dosljedne prakse kako bi nosioce pravosudnih funkcija zaštitilo od nepotrebnih pritisaka, te kako bi se zaštitilo povjerenje javnosti od neosnovanih napada, posebno s obzirom na činjenicu da su se sudije i tužioci, koji su predmet kritike, obavezali na diskreciju koja ih sprječava da odgovore.”

Postupajući u okviru Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum), Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini ima mandat da provodi aktivnosti u oblasti izbora, praćenja poštivanja ljudskih prava, kao i da podržava praćenje kontrole naoružanja i mjera koje doprinose izgradnji povjerenja.

Misija ima dugogodišnju saradnju sa vlastima u BiH na polju vladavine prava, demokratizacije i dobrog upravljanja.

 

NV / NAP

Oznake: >

Na vrh