Planirano 700.000 KM za finansiranje besplatnog prijevoza boračke populacije u KS

7. Jan 2017. | 15:17 | NV
DSC_0080

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i direktor KJKP GRAS Avdo Vatrić potpisali su Ugovor prema kojem će Ministarstvo za boračka pitanja KS finansirati troškove javnog gradskog prijevoza ratnim vojnim invalidima, članovima porodica šehida i poginulih boraca te dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja u tekućoj 2017. godini.

Za ovu namjenu ovo ministarstvo je u ovogodišnjem Budžetu planiralo sredstva u iznosu od oko 700.000 KM.

„Ovo pravo navedene katergorije pripadnika boračke populacije u Kantonu Sarajevo ostvaruju na osnovu našeg kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja. Njegovom primjenom mi na najkonkretniji način pomažemo GRAS koji se nažalost i dalje nalazi u teškoj finansijskoj situaciji“, istakao je ministar Fišo, nakon potpisivanja Ugovora.

Naglasio je da će ovo preduzeće uvijek imati podršku od Ministarstva za boračka pitanja KS, jer su njegovi uposlenici u procentu od čak 95 posto nekadašnji pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ili članovi porodica neke od boračkih kategorija.

Ugovorom je utvrđeno da cijena mjesečnog kupona u svim zonama prijevoza – A, B, C i D iznosi 31,90 KM. GRAS je obavezan da kupone izdaje i dijeli isključivo na osnovu mjesečnih spiskova korisnika općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu, a kojima je Ministarstvo priznalo pravo na besplatni gradski prijevoz, kao i da za svaki mjesec posebno vrši obračun prodaje ovih kupona te konačne iznose na mjesečnom novu fakturiše ovom ministarstvu.

Direktor Vatrić je zahvalio ministru Fiši i resornom ministarstvu na ovoj, ali i svim ostalim vidovima pomoći. Pomenuo je da se ona najčešće ogleda u osiguranju plaćenog boravka u nekoj od ustanova koje pružaju usluge banjsko-klimatskog liječenja, u finansiranju troškova prijevoza do liječilišta, ali i u sufinansiranju troškova liječenja uposlenicima GRAS-a kojima je ovakva vrsta pomoći, nažalost, bila neophodna.

 

NV

Na vrh