Poboljšana sigurnost građana BiH: Uništeno 2.315 komada malog oružja i lahkog naoružanja

3. May 2017. | 20:29 | NV
ArmsDestructionBiH2017a

Vlasti u Bosni i Hercegovini su organizovale uništavanje 2.315 komada malog oružja i lahkog naoružanja (SALW) i 3.344 dijelova i komponenti ovog oružja u subotu, 29. aprila 2017. godine, u topionici Jelšingrad u Banja Luci.

Preciznije, ova aktivnost koja je finansirana od Evropske unije i podržana od UNDP SEESAC-a i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), omogućila je uništenje 996 komada dugih i 1.319 komada kratkih cijevi.

Uništeno vatreno oružje i komponente ovog oružja su konfiskovane od strane policijskih agencija u BiH u sklopu njihovih aktivnosti provedbe zakona.

Uništavanje je organizovano od strane četiri policijske agencije u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Koordinacionim odborom za kontrolu malog oružja i lahkog naoružanja u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina je uništila 1.008 komada SALW-a 9. jula prošle godine, u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana uništavanja oružja.

Finansiran od Evropske unije, SEESAC će implementirati niz aktivnosti u regionu doprinoseći sprečavanju proliferacije i kontroli SALW-a u periodu 2017. – 2019. godine, kroz odluku Vijeća Evrope.

Jedan od načina smanjenja rizika od proliferacije SALW-a je smanjenje značajnih zaliha naoružanja i municije u jugoistočnoj Evropi. Imajući ovo u vidu, podrška vlastima u jugoistočnoj Evropi da unište svoje viškove naoružanja, konfiskovani SALW i pripadajuću municiju je ključna komponenta SEESAC-ovog projekta.

Od 2002. godine, SEESAC je pomogao uništavanje 300.000 komada malog oružja na području jugoistočne Evrope.

 

NV

Na vrh