Poboljšanje pristupa tržištu malih poljoprivrednih proizvođača u BiH i Egiptu

22. Dec 2016. | 11:11 | NV
IMG_20161205_162352

Ove sedmice predstavnici bosanskohercegovačkih poljoprivrednih udruženja i OXFAM u Bosni i Hercegovini otišli su u uzvratnu studijsku posjetu u Egipat.

Posjeta je dio projekta „Poboljšanje pristupa tržištu malih poljoprivrednih proizvođača u BiH i Egiptu“, koji finansira IFAD (International Fund for Agriculture Development – Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede), a provodi OXFAM i razvojna agencija CEOSS (Coptic Evangelical Organization for Social Services) sa bosanskohercegovačkim  i egipatskim partnerima.

Ciljevi projekta su poboljšanje životnih uslova za stanovništvo u ruralnim oblastima i pristupa tržištu za male poljoprivredne proizvođače, te jačanje kapaciteta zadruga i udruženja poljoprivrednika.

Na završnoj konferenciji, održanoj u Egiptu, predstavljeni su glavni rezultati, pozitivne prakse i naglašenavažnost intervencija u obje zemlje kada je u pitanju IFAD-ova ciljna grupa korisnika i predstavnika poljoprivrednih udruženja.

Gosti iz Bosne i Hercegovine sa partnerima i korisnicima projekta u Egiptu (ruralne zajednica u Miniji i Beni Sueifi) razmijenili su znanja i iskustva, te se upoznali sa stanjem poljoprivrede i pozitivnim rezultatima egipatskih poljoprivrednih proizvođača. U Kairu bosanskohercegovački predstavnici su posjetili i privatne kompanije, informisali se o konceptu njihovog funkcionisanja, ostvarenjem zarade, te ispunjavanju socijalnih ciljeva (kao što je smanjenje siromaštva). Tokom posjete upoznali su se i sa ulogom i doprinosom razvojnih agencija u provedbi razvojnih projekata.

 

Uključivanje žena u zadruge

„Ono što je mene zaista impresioniralo prilikom posjete farmama i zadrugama u Egiptu jeste  njihov uspjeh u uključivanju žena u zadruge, naravno uzimajući u obzir ukupan kontekst i tradicionalizam. Takođe, mislim da su primjeri saradnje između farmera i zadruga na prvom nivou, te saradnje sa ministarstvima na drugom nivou bili zaista jako dobri i da mogu biti primjeri koje i mi u  BiH trebamo u nekim segmentima replicirati kao dobre modele i pozitivne prakse. Načini navodnjavanja polja i njihova borba sa nedostatkom vode  takođe nam  može biti model, naročito u krševitim dijelovima Hercegovine, ali i u dijelovima Bosne gdje se uzgajaju kulture za koje je navodnjavanje neophodno. To je bilo korisno za nas iz BiH da počnemo posmatrati naše vodno bogatstvo kao vrlo, vrlo koristan resurs, ali i resurs koji moramo čuvati i održavati“, izjavila je Željana Pjevalica, predstavnica, OPZ ŽENA Bratunac.

Semir Nevorić, predstavnik OPZ VIP DRINA p.o Ustikolina, smatra da se poljoprivredna proizvodnja u Egiptu i Bosni i Hercegovini susreće sa sličnim problemima  u  organizovanju poljoprivrednih proizvođača u lance vrijednosti koji uključuju integralni pristup proizvodnje do samog plasmana, odnosno krajnjeg tržišta proizvoda. Osnovni problemi u primarnoj proizvodnji su nedostatak mehanizovane obrade i ograničen pristup novim tehnologijama uzgoja. Nedostatak prerađivačkih kapaciteta dodatno smanjuje konkurentnost poljoprivrednih proizvoda, a time i finansijsku stabilnost farmera. Projekat koji je CEOS provodio u Egiptu je dao značajan doprinos u razvoju poljoprivredne proizvodnje i finansijke potpore malim farmerima. Oni bi se u narednom periodu trebali posvetiti razvoju otkupljivačkih kapaciteta, odnosno finalizaciji proizvoda kao i uvođenju savjetodavnih službi koje bi radile sa poljoprivrednicima na terenu, što bi na kraju povećalo prihode primarnih poljoprivrednih proizvođača za minimalno 30%. Princip integralne proizvodnje koja uključuje pravovremenu zaštitu i prihranu kao i adekvatnu agrotehniku bi trebao biti osnovni model u poljoprivrednoj proizvodnji obje zemlje.

 

Slični problemi u Egiptu i BiH

Selma Laganin, menadžerica projekta, naglasila je kako se poljoprivrednici u Egiptu susreću sa sličnim problemima kao i poljoprivrednici Bosne i Hercegovine, te da su intervencije koje su realizovane u sklopu projekta u obje zemlje imale sličan oblik.  „Regije koje smo posjetili  i poljoprivredni proizvođači koje smo upoznali su ostavili snažan dojam na mene. Ono što me se posebno dojmilo jeste i velika pažnja koja je posvećena uključivanju žena i njihovoj zastupljenosti u zadrugama i poljoprivrednim udruženjima. Sve u svemu, studijsko putovanje i završna konferencija u čijem radu smo učestvovali su ponudili platformu za jednu kvalitetnu razmjenu iskustava egipastkih i bosanskohercegovačkih poljoprivrednika i predstavnika zadruga, te je došlo i do određenih poslovnih pregovora u oblasti aromatičnog i  medicinskog  bilja”, istakla je Laganin.

 

NV

Na vrh