Podrška Vijeća Evrope pravosuđu Bosne i Hercegovine izuzetno važna

10. May 2017. | 19:10 | NV
IMG_5909

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) posjetili su danas NJ.E. Drahoslav Štefanek, šef Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu i Toni Pavloski, zamjenik šefa Ureda, sa saradnicima. Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija ugostio je ambasadora Štefaneka u njegovoj nastupnoj posjeti VSTV-u BiH.

Tokom posjete ambasador Štefanek i predsjednik Tegeltija su razgovarali o važnim temama vezanim za rad pravosuđa, o sastavu i načinu izbora članova VSTV-a BiH.

Ambasador Štefanek je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom intenzivnom saradnjom između VSTV-a BiH i Ureda Vijeća Evrope na različitim projektima važnim za unapređenje pravosuđa,  poput sistema ocjene rada sudija i tužilaca, obuke za sudije i tužioce posebno u oblasti primjene principa Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, organizovanju panela za ujednačavanje sudske prakse i u drugim područjima unapređenja.

Ambasador je istakao da su „otvorena vrata“ Ureda Vijeća Evrope u cilju proširenja saradnje u oblasti u kojima ovaj Ured može pružiti podršku bosanskohercegovačkom pravosuđu.

Predsjednik Tegeltija je uputio riječi zahvalnosti na dosadašnjoj plodonosnoj saradnji, naglasivši da je podrška Vijeća Evrope pravosuđu Bosne i Hercegovine izuzetno važna. Takođe je rekao da je, s obzirom na rezultate koji su postignuti u nekim oblastima, VSTV BiH na raspolaganju drugim zemljama Vijeća Evrope za dvosmjernu saradnju u prenosu pozitivnih iskustava.

Govoreći o rezultatima, predsjednik Tegeltija je ponovo istakao da, bez obzira na evidentno postojanje prostora za dalje unapređenje sistema, pravosuđe generalno predstavlja najbolji dio društva. Posebno je naglasio rezultate u oblasti procesuiranja predmeta korupcije, istakavši da pravosuđe o svojim rezultatima i uspjesima govori isključivo na temelju argumenta.

 

NV

Na vrh