Polemika u Srbiji: Rehabilitacija notornog Milana Nedića?

29. Nov 2016. | 11:19 | NV
nedic

Historičar Dragan Aleksić, naučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije, rekao je svjedočeći na ročištu u Višem sudu povodom rehabilitacije Milana Nedića, da nijedna odluka predsjednika okupacione vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu, Milana Nedića u vezi sa koncentracionim logorom Banjica, ne nosi njegov potpis, piše danas.rs.

On je dodao da je Nedić imao saznanja šta se u tom logoru dešava, ali da nije imao nikakvog uticaja na to i da se to može vidjeti iz dokumenata članova Specijalne policije i njemačkih okupacionih vlasti.

Kako je objasnio Aleksić, Nedić nije imao nikakav uticaj na rad Specijalne policije kojom je rukovodio Dragi Jovanović. Ovaj historičar tvrdi da su svi članovi tadašnje okupacione vlade, sa izuzetkom možda pripadnika Ljotićevog Zbora, imali isti cilj, očuvanje srpskog stanovništva od odmazde.

Ispred zgrade Višeg suda protestovale su dvije grupe – oni koji podržavaju rehabilitaciju Nedića i grupa antifašista koja se tome protivi, a tampon zonu od dvadesetak metara popunjavao je kordon policije.

Nedićeve pristalice su razvile transparent sa natpisom: “Ali ja ću letjeti ka raju, ne ka paklu, vidjeti bar milion Srba koji mi duboko zahvaljuju jer ih je u životu ostavila moja ‘izdaja'”, a noslli su i Nedićeve slike.

Članovi SKOJ-a i Nove komunističke partije Jugoslavije pjevali su partizanske i antifašističke pjesme i nosili trasparente: “Antifašizam je moj izbor”, “Uvijek protiv okupacije”, i “Restautacija kapitalizma je rehabilitacija fašizma”. Pjevali su i “Ustaše, četnici, zajedno su bježali”, “Hitleru je služio, s ustašama se družio.“

 

NV / danas.rs / foto danas.rs

 

Na vrh