Posjeta Komandanta Američke kopnene vojske za Europu Oružanim snagama BiH

22. May 2017. | 20:33 | NV
gen masovic sa komandantom USEUCOM.JPG2

General pukovnik Ben Hodges komandant Američke kopnene vojske za Europu danas je posjetio Bosnu i Hercegovinu te se susreo s general majorom Senadom Mašovićem zamjenikom Načelnika Zajedničkog štaba za resurse OS BiH.

General Mašović je tokom sastanka upoznao generala Hodgesa sa trenutnim aktivnostima OS BiH a posebno se osvrnuo na operacije i obuku u zemlji i inostranstvu, status usvojenog dokumenta “Pregled odbrane“ i Plan modernizacije OS BiH, te na bilateralnu vojnu saradnju Bosne i Hercegovine i SAD-a.

Razgovori generala Hodgesa i Mašovića bili su detaljniji o temama budućih izazova i saradnje posebno u oblastima međunarodne vojne saradnje na polju vojne obuke i zajedničkih vježbi, te procesa deminiranja, kao i rješavanja viškova naoružanja i municije. Razgovarano je o  modalitetima saradnje između OS BiH u Američkih snaga u Europi, a koje se tiču povećanja stepena interoperabilnosti i sposobnosti OS BiH, s ciljem približavanja OS BiH NATO standardima u sklopu euroatlanskih integracija.

Sjedinjene Američke Države važan su partner BiH, a kada je riječ o Oružanim snagama BiH pružaju im punu podršku još od formiranja OS BiH od danas. Program bilateralne vojne saradnje između BiH i SAD manifestuje se kroz programe “Vojska – vojsci“ (Mil2Mil), “Međunarodnu vojnu edukaciju“ (IMET), te kroz program “Finansiranja stranih prijateljskih vojski“ (FMF/FMS).

“Iako su Oružane snage BiH brojčano male, imamo izuzetno odgovorne zadatke, ali i ograničene resurse što svakako predstavlja veliki izazov. Naši pripadnici su obučeni za izvršavanje svih postavljenih zadataka i spremni da budu u službi građana države Bosne i Hercegovine. Ono što nas očekuje u narednom periodu je stvarna modernizacija OS BiH, odnosno potpuno unapređenje kapaciteta sposobnosti OS BiH. Siguran sam da ćemo naše zadatke uz vašu pomoć i podršku mnogo brže realizovati s ciljem dostizanja punog spektra sposobnosti”, rekao je general Mašović, te se zahvalio generalu Hodgesa i njegovoj delegaciji za podršku i istakao da na ovu posjetu gleda kao svojevrsno priznanje odlične vojne saradnje Američkih europskih snaga za Europu i Oružanih snaga BiH koja će se nastaviti i ubuduće

“Imao sam priliku vidjeti vaše pripadnike tokom obuke i vježbi, te se iskreno radujem mogućnostima u kojima ćemo zajednički realizovati vojne vježbe u kojima će zajednički učestvovati naši vojnici”, naglasio je general Hodges.

Posebna pitanja bila su usmjerena na obuku podoficirskog kora, deminiranje, uništavanje municije i naoružanja, te učešće u operacijama podrške miru. “Imate jedan od najboljih simulacijskih centara – što je svakako odličnom prilikom za planiranje jedne od zajedničkih simulacijskih vježbi. Mi ćemo nastaviti i dalje da vas podržavamo, da podržavamo general Wiltz i njen tim, zajedničke vojne vježbe kao i svaki budući oblik naše saradnje“, istakao je na kraju posjete general Hodgesa, te se zahvalio se generalu Mašoviću na izuzetno korisnom brifingu.

U sastavu delegacije Američke KoV za Europu koju predvodi general Hodges su politički savjetnici Nick Manring i Mike Voyger, lični pomoćnik kapetan Pat Muldoon, vojni ataše SAD u BiH brigadir Mark Karas i pomoćnik vojnog atašea SAD u BiH pukovnik Aimee Mowry.

Na sastanku su u sastavu delegacije OS BiH osim generala Mašovića prisustvovali brigadir Mario Andrić, načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju brigadir Nedžad Sadiković, načelnik Odjeljenja za podršku ZŠ OS BiH pukovnik Edin Fako, oficir za saradnju sa OS SAD pukovnik Jovo Pujić i glavnik podoficir glavni narednik Mario Bagarić.

 

NV

Na vrh