Poslanici u Predstavničkom domu PS BiH Hazim Rančić i Diana Zelenika u Budimpešti

23. Feb 2017. | 14:12 | NV
230217 del psbih - seminar budimpesta

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Hazim Rančić i Diana Zelenika učestvuju u radu Regionalnog seminara o ciljevima održivog razvoja koji je danas, u organizaciji Narodne skupštine Mađarske i Interparlamentarne unije (IPU), počeo u Budimpešti.

Regionalni seminar, kojem prisustvuje više od 80 parlamentaraca iz 22 zemlje centralne i istočne Evrope i centralne Azije, posvećen je predstavljanju agende i ciljeva održivog razvoja, raspravi o ulaganju u rješavanje problema nastalih klimatskim promjenama, kao i mogućnostima saradnje evropskih i azijskih država u oblasti voda.

Učesnike skupa pozdravili su predsjednik Narodne skupštine Mađarske Laszlo Köver i predsjednik IPU-e Saber Chowdhury.

Tokom dvodnevnog seminara, učesnici će raspravljati i o opštim efektima klimatskih promjena, posebno klimatskim migracijama, kao i o pitanju uticaja klimatskih promjena na poljoprivredu i bezbjednost hrane. Biće riječi i o efikasnom upravljanju vodom u zemljama centralne i istočne Evrope i centralne Azije, te o ključnim koracima koje parlamenti zemalja učesnica treba da preduzmu u vezi sa donošenjem programa efikasnog upravljanja vodama.

 

NV

Na vrh