Potpisan Sporazum o akademskoj saradnji između UNSA i IFIMES

8. Jun 2017. | 16:17 | NV
IMG_7181

Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) potpisali su danas u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, Sporazum o akademskoj saradnji s ciljem promoviranja akademske, obrazovne i kulturne saradnje između dvije institucije.

Sporazum o akademskoj saradnji potpisali su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i doc. dr. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, u prisustvu direktora IFIMES-a gospodina Bakhtyara Aljafa i prorektora Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Aide Hodžić, prof. dr. Izeta Rađe, prof. dr. Željka Šaina i prof. Zijada Mehića.

Govoreći o značaju saradnje i aktivnostima koje predviđa Sporazum rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je rekao da „potpisivanjem Sporazuma stvaramo pretpostavke za razmjenu stručnjaka dvije institucije i doprinos stručnjaka iz Instituta i sa Univerziteta u zauzimanju stavova o nekim značajnim pitanjima kojima se Institut bavi, kao i doprinos obrazovnim procesima na Univerzitetu u Sarajevu, jer su iskustva eksperata Instituta veoma značajna za Univerzitet u Sarajevu i njegove organizacione jedinice.“

Sporazum predviđa implementiranje saradnje kroz umrežavanje i obostranu razmjenu nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja radi predavanja, posjeta i razmjene iskustava; zajedničko učešće i prijavljivanje za fondove namijenjene obrazovnim, istraživačkim i umjetničkim aktivnostima; zajedničke aktivnosti iz oblasti obrazovanja, obuke i istraživanja, organizovanje konferencija, simpozija, kongresa, seminara, kurseva, ljetnih škola, radionica; razmjenu stručne literature, udžbenika i drugih univerzitetskih publikacija i drugo.

Direktor doc. dr. Zijad Bećirović je naglasio da će zajedničke aktivnosti, ne samo sa IFIMES-om, nego i sa drugim partnerskim organizacijama i univerzitetima, doprinijeti većoj prepoznatljivosti Univerziteta u Sarajevu.

„Smatram da Univerzitet u Sarajevu u skoroj budućnosti može biti lider u naučnoistraživačkom radu i lider među univerzitetima u regionu“, istakao je direktor Bećirović, te za jesen ove godine najavio organiziranje međunarodne rasprave o potencijalima jugoistočne Evrope, zajedno sa Univerzitetom u Sarajevu.

 

NV

Na vrh