Prašuma Perućica nominovana za upis na Tentativnu listu svjetske baštine UNESCO-a

14. Apr 2017. | 10:03 | NV
120417UNESCO

Državna komisija za saradnju BiH s UNESCO-om, kojom predsjedava ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, usvojila je nominaciju Prašume Perućica za upis na Tentativnu listu UNESCO-a. Nominacija Prašume Perućica za upis na Tentativnu listu  biće dostavljena Centru za svjetsku baštinu UNESCO-a.

U materijalu za nominaciju koji je dostavljen od nadležnog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske a pripremljen u Javnoj ustanovi Nacionalni park „Sutjeska“, navedeno je da je u samom srcu Nacionalnog parka „Sutjeska“ smješten prirodni rezervat Perućica, najočuvanija i najveća prašuma u Evropi u kojoj je strogo zabranjena bilo kakva intervencija čovjeka. U Prašumi Perućica registrovano je preko 170 vrsta drveća i grmlja, te preko 1000 vrsta zeljastih biljaka, od kojih su brojni endemi pa se Prašuma Perućica smatra lokacijom od posebnog naučnog interesa.

Državna komisija za saradnju s UNESCO razmotrila je i usvojila  Izvještaj o stanju očuvanosti dobra svjetske baštine Područje Starog grada oko Starog Mosta u Mostaru  i Izvještaj o stanju očuvanosti dobra svjetske baštine Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. Izvještaji će biti dostavljeni Centru za svjetsku baštinu UNESCO-a.

Podržana je kandidaturu Udruženja Pontanima za dobijanje statusa UNESCO-vog Umjetnika za mir. Članovi Komisije za saradnju BiH s UNESCO informisani su o pozivu za dostavu prijava za UNESCO mrežu kreativnih gradova.

 

NV

Na vrh