Predavanje EUFOR-a o opasnosti od mina za djecu predškolskog uzrasta u Sarajevu.

13. Jun 2017. | 17:16 | NV
Picture 1

Danas je tim iz EUFOR-a i Oružanih snaga BiH je održao predavanje o opasnosti od mina grupi djece, starosti između četiri i pet godina, u vrtiću “Višnjik” u Sarajevu. Cilj predavanja o opasnosti od mina je smanjiti opasnost koju mine i neeksplodirana ubojna sredstva predstavljaju za ljude i okoliš, kao i učiniti BiH sigurnijim mjestom za život.

EUFOR širom cijele zemlje organizira predavanja o opasnosti od mina ugroženim grupama stanovništva, kao što su poljoprivrednici, radnici u šumarijama i, naročito, djeca svih uzrasta, s ciljem podizanja svijesti o ovoj opasnosti i promoviranja sigurnog postupanja. Trenutno 123 instruktora za upozoravanje o opasnosti od mina (54 iz EUFOR-a i 74 iz OS BiH) učestvuju u zajedničkom projektu EUFOR-a i OS BiH pod nazivom “Saznajte više o minama” u okviru kojeg drže predavanja o opasnosti od mina u ugrožnim zajednicama širom BiH. Predavanja u školama i vrtićima održavaju se na zabavan i interaktivan način, istovremeno vodeći računa da se ova važna poruka prenese.

Elvira Baručija, profesorica predškolskog odgoja u vrtiću “Višnjik” izjavila je da su “predavanja o opasnosti od mina veoma značajna za djecu predškolskog uzrasta, jer  djeca u tom uzrastu nikada nisu vidjela minu, te samim tim ne znaju kako one izgledaju. Kroz prezentaciju oni će se upoznati prvo sa izgledom mina, te kako su one opasne po život”. Zatim je pojasnila da će tako “djeca usvojiti pravilan način reagiranja u tim opasnim situacijama, naučit će kako se mine ne smiju dirati, kako je veoma važno upozoriti odraslu osobu o viđenoj mini, te koji broj trebaju nazvati u takvoj situaciji.”

Predavanjima o opasnosti od mina djeci se prenose znanja o mogućoj opasnosti i najboljem načinu kako je izbjeći. Predavanja drže pripadnici LOT timova i Koordinacijske ćelije za informacije o minama EUFOR-a. Ovu obuku reguliraju u nadgledaju bh. vlasti u skladu sa međunarodnim standardima. Svaki LOT tim dobija obrazovni “paket”, kako bi mogli ići u škole, na radna mjesta i u domove i održati predavanja onima kojima su potrebna. Pripadnici LOT timova drže predavanja o opasnosti od mina zajedno sa pripadnicma OS BiH s ciljem poboljšavanja njihove sposobnosti za samostalno izvršavanje zadataka, što je dio mandata EUFOR-a za osposobljavanja i obuku.

Poručnica Eva Pilsakova iz Oružanih snaga Slovačke, zamjenica komandanta LOT tima u Sarajevu je rekla da je “saradnja sa zajednicom, naročito kada se radi o važnim pitanjima kao što je upozoravanje na opansost od mina, je nešto u čemu su LOT timovi jako dobri. Divno je vidjeti toliko djece, tako animirane, kako stječu vještine koje bi im mogle spasiti život.”

Tokom 2016. godine EUFOR je organizirao predavanja o opasnosti od mina za 20.611 djece i drugih osoba u ugroženim područjima. Prema skromnijim procjenama, oko 1417 zajednica u BiH ugroženo je minama, a 1.141,1 km2 površina širom zemlje još uvijek se smatra potencijalno opasnim.

Džejna Skopljak, voditeljica aktivnosti na upozoravanju o opasnosti od mina, izjavila je da “kada se izvodi na efikasan način, upozoravanje o opasnosti od mina može ojačati zajednicu, smanjiti opasnost od pogibije ili povreda uzrokovanih minama i biti od pomoći u aktivnostima na čišćenju mina.” Zatim je dodala: “Samo pogledajte sa koliko žara ova djeca učestvuju u predavanju i praktičnim aktivnostima. Nadajmo se da će oni zadržati razumijevanje i svijest o opasnosti od mina tokom cijelog života, kako bi se spriječile povrede ili nešto gore.”

EUFOR u potpunosti podržava deminerski bataljon Oružanih snaga BiH, kroz nadgledanje, savjetovanje i pružanje pomoći u njihovim operacijama humanitarnog deminiranja, a sve s ciljem poboljšavanja njihove operativne i logističke efikasnosti.

U Operaciji “Althea” EUFOR-a, trenutno služe vojnici iz 14 zemalja članica EU i 5 partnerskih zemalja.

 

NV

Na vrh