Predstavnici Udruženja gluhih KS na sastanku kod ministra Nenadića

9. Dec 2016. | 17:45 | NV
sl 1 (2)

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je danas sastanak sa predstavnicama Udruženja gluhih KS Jadrankom i Teom Sidro te Sabahkom Borovac radi  upoznavanja sa problemima koje ovo udruženje ima u dosljednoj primjeni važećih zakonskih propisa. Sastanku su prisustvovali i sekretar ovog ministarstva Indira Šulović, pomoćnik ministra za upravu Hasan Zemanić i zastupnica u Skupštini KS Neira Dizdarević.

Udruženje gluhih KS egzistira i pruža usluge svojim članovima već 65 godina.  Kako su naveli njihovi predstavnici, najveći problem predstavlja im mali broj imenovanih sudskih tumača za znakovni jezik, kojih je samo pet na teritoriji Bosne i Hercegovine. Oni su imenovani još prije sedam godina i od tada nije bilo novih imenovanja sudskih tumača, na čemu ovo udruženje insistira.

Iskazana je potreba posebno za angažovanjem tumača u javnim ustanovama obrazovanja i svim organima uprave Kantona Sarajevo. Skrenuta je i pažnja na pravo gluhih osoba da se na znakovni jezik, odnosno  njima prilagođenim tehnikama, prevode sjednice, informativne i edukativne emisije a u cilju njihovog ravnopravnog uključivanja u životnu i radnu okolinu.

Ministar Nenadić je obećao podršku i maksimalnu pomoć Ministarstva pravde i uprave. Najavio je da će se povodom zahtjeva za imenovanjem sudskih tumača za znakovni jezik obratiti Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine s obzirom da taj postupak uređuje Zakon o upotrebi znakovnog jezika u BiH. Istaknuto je i da je neophodno konsultirati Ministarstvo pravde Federacije BiH o tome da li se planira donošenje Zakona o upotrebi znakovnog jezika u narednom periodu.

Jedan od zaključaka je i da se organizuje sastanak sa rukovodstvom JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o, radi utvrđivanja termina emitiranja informativnog i edukativnog programa prilagođenog gluhim osobama.

Također, sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo neophodno je utvrditi način izdavanja relevantnog certifikata nakon završene edukacije/ kursa  o poznavanju  znakovnog jezika u skladu sa kantonalnim propisima, a sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo usaglasiti način daljeg finansiranja rada ovog udruženja, zaključeno je ovom prilikom.

Ministarstvo pravde i uprave izvještavat će udruženje o svim poduzetim aktivnostima, istaknuto je ovom prilikom.

 

NV

Na vrh